« tornarDescarregar núm. 129

 

Jornades entorn del català oral de ficció: guionatge i traducció audiovisual, amb la col·laboració d'Oriol Camps, Sergi Pompermayer, Lluís Comes, Rosa Calafat, Josep M. Carbó, Toni Mollà, Xoán Montero, Gregori Sansó, Laura Santamaria, Enric Gomà, Joaquim Manyós, Lluís Payrató, Rosa Roig, Frederic Chaume, P. Zabalbeascoa.

Sumari

5. Editorial
El Col·legi de Llicenciats de Catalunya davant el document: Bases per a la Llei d’educació de Catalunya
Jornades entorn del català oral de ficció: guionatge i traducció audiovisual
Primera sessió plenària
10. Presentació
Oriol Camps
15. Els diàlegs en els guions: una estilització del llenguatge del carrer
Sergi Pompermayer
23. Els reptes del doblatge
Lluís Comes
Taula rodona 1
33. Les polèmiques més vives i recurrents: cap on anem? Models de llengua i varietat lingüística
Rosa Calafat. Josep M. Carbó. Toni Mollà. Xoán Montero. Gregori Sansó
Taula rodona 2
47. L’oralitat fingida, la col·loquialitat i la norma lingüística
Presentació, Laura Santamaria
Enric Gomà. Joaquim Manyós. Lluís Payrató. Rosa Roig
Última sessió plenària
62. El paper de la traducció audiovisual en la creació i difusió de models de llengua
Frederic Chaume
A manera de conclusions
78. Contradiccions i paradoxes del català oral de ficció
P. Zabalbeascoa
Nou horitzó per a l’educació a Catalunya: una aproximació
87. Vells i nous problemes per a la Llei catalana d’educació
Salvador Carrasco
103. Incidències immediates en la funció pública docent derivades de l’aprovació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril)
Alberto del Pozo
Educació
126. Revaloració de la imaginació i de la narrativa: les propostes de K. Egan
Lluís Busquets Dalmau
Miscel·lània
134. La papirologia: una ciència de futur de la mà del passat
Montserrat Tudela i Penya
145. El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa compleix vint anys
Lourdes Plans i Pere Puig