S'han convocat els concursos oposició ordinari i extraordinari

Col·legi Oficial

Adreçat a mestres, professorat d'ensenyament secundari, professorat d'EOI, professorat d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Convocatòria de concurs oposició ordinària

El 30 de desembre de 2022 es va publicar la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 2.174 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, aprovades per l'Acord GOV/177/2019, de 3 de desembre, l'Acord GOV/153/2020, de 9 de desembre, i l'Acord GOV/207/2021, de 21 de desembre, de places de funcionaris de cossos docents no universitaris corresponents a la taxa de reposició pel 2018, 2019 i 2020, respectivament. Per a més informació, podeu consultar la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

 

Convocatòria de concurs oposició extraordinària (estabilització de plantilles)

Presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023. 

S'ha convocat el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent de 14.238 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a l'oferta d'ocupació pública 2022. Per a més informació, podeu consultar la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.