« tornar

Periòdicament, hem de facilitar al Departament de Justícia una llista dels pèrits o pèrites que estan disposats a actuar quan siguin cridats o cridades en els supòsits i condicions que fixa l’Ordre (Pèrits Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament dels pèritatges judicials. Aquesta Ordre recull com a novetats més importants: la generalització del pagament avançat, la fixació d’uns preus taxats del pèritatges segons l’objecte del dictamen i la creació d’una nova llista de pèrits).

 
Cal que recordeu que la inclusió o no en les llistes esmentades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals.
 
Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que sigui així, la LEC únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet. Cal, doncs, que els professionals inclosos a la llista tinguin la disponibilitat necessària per tal que, si són cridats per un òrgan judicial, i tenen els coneixements adequats a l’objecte del dictamen, puguin acceptar-ne l’encàrrec.

 
En cas de voler formar part d’aquest llistat cal que ens envieu un correu electrònic on consti:
 
Nom i cognom
Especialitat o subespecialitat
Partit judicial: Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona