Suggeriments i propostes

El Col·legi vol conèixer les teves inquietuds i rebre les teves propostes

Fes-nos arribar les teves inquietuds entorn de temes relacionats amb el Col·legi.

Fes-nos els suggeriments que consideris necessaris sobre cursos de tota mena que t'agradaria que organitzéssim, sobre activitats relacionades amb l'educació o amb la cultura en general que es podrien fer al Col·legi. El que creguis convenient.

Els estudiarem detingudament i et respondrem.


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat