Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis  Aquest tauler d'anuncis és d'ús exclusiu per als col·legiats.


Voleu posar una oferta?

Si desitgeu fer alguna oferta, demanda o intercanvi, si us plau, ompliu aquest formulari.


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat24/01/2018
Colegiat: 6182


Antonino Cotet Vilà Em caldria una SEGONA CORRECCI? (estil i errades) d'una novel·la. TEL.- (649069253)