Temari del Màster 2020-21

I. PART GENERAL O MÒDUL COMÚ DE MEDIACIÓ (homologada)

(120 hores, amb pràctiques integrades de 25 hores de tallers pràctics a través de videoconferències)

TEMA I: El conflicte, la seva gestió i tipologies:

Anàlisi i abordatge del conflicte. Gestió de les emocions i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació (24 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Ànsel Guillamat

TEMA II: Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació aplicable: Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat i Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (24 h). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Carlos Villagrasa

TEMA III. Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i necessitats (24 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Anna Vall

TEMA IV. Perfil i competències de la persona mediadora: competències personals del mediador. Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació neurolingüística (PNL) (24 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Núria Villanueva

TEMA V. Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics: elements de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions i visionat de casos pràctics (24 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Sofia Torres-Puigdomènech

SEMINARI Mediació de conflictes de 5 hores de duració en format presencial o virtual. Dissabte al matí de 9 a 14 h

II. MÒDUL ESPECIALITAT MEDIACIÓ FAMILIAR (homologada)

(60 hores, amb pràctiques integrades de 20 hores)

TEMA I: La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions pares i fills (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Núria Villanueva / Joan Sendra

TEMA II: Metodologia de la mediació familiar. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Ànsel Guillamat

TEMA III: Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Toni Giner

TEMA IV: Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics reals (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Javier Valero

SEMINARI Mediació familiar de 4 hores de durada en format presencial o virtual. Dissabte al matí de 10 a 14 h.

 

III. PART ESPECÍFICA DE LA MEDIACIÓ EN ELS ÀMBITS DEL DRET PRIVAT, MEDIACIÓ CIUTADANA I EN ORGANITZACIONS COMPLEXES (homologada)

(60 hores, amb tallers de pràctiques presencials integrades de 20 hores)

TEMA I: Conflictes entre veïns, l’assetjament immobiliari o BLOOKING. Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca dels administradors de finques (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Emanuela Carmenati

TEMA II: Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic. Open Space (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Rafa Llinás

TEMA III: Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. El seu abordatge des de la mediació, estratègies. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Blanca Barredo

TEMA IV: La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de la salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Sara Davi

SEMINARI Mediació ciutadana i en organitzacions complexes de 4 hores de durada en format presencial o virtual. Dissabte al matí de 10 a 14 h.

IV. PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN ASSUMPTES CIVILS I MERCANTILS

(60 hores, amb pràctiques integrades de 20 hores)

TEMA I: Els conflictes mercantils. Tipologia de conflictes més usuals en aquest àmbit. Principis bàsics de la legislació mercantil aplicable. La clàusula de submissió en els contractes. Les relacions comercials internacionals i el seu abordatge des de la mediació. La propietat intel·lectual i industrial (15 h). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Carlos Villagrasa

TEMA II: El sobreendeutament. L’acord extrajudicial de pagaments i la mediació concursal. La intermediació hipotecària. Execució d’acords i qüestions processals derivades del procediment de mediació. La mediació en accidents de circulació. La mediació en conflictes amb l’Administració Pública (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Llorenç Prats / Anna Vall

TEMA III: Procediment, estratègies i tècniques aplicables a la mediació civil i mercantil. La negociació eficaç, la facilitació d’acords i la gestió del regateig (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Toni Vidal

TEMA IV: Els conflictes a les empreses i el seu abordatge des de la mediació. Especial referència a la gestió dels conflictes a l’empresa familiar (15 hores). Taller pràctic a través de videoconferència de 4 hores. Isabel Viola i Manel Canyameres

SEMINARI Mediació en assumptes civils i mercantils de 4 hores de durada en format presencial o virtual. Dissabte al matí de 10 a 14 h.

 + TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM)

Sobre la mediació de conflictes en qualsevol de les especialitats del Màster (equivalent a 50 hores)