« tornar

Una nombrosa representació del món educatiu assisteix a la presentació del llibre Competències bàsiques i currículum de Jaume Sarramona

La sala Ramon Fuster del Col·legi es va quedar gairebé petita per acollir el públic assistent a la presentació del llibre Competències bàsiques i currículum, del pedagog Jaume Sarramona, que va tenir lloc el 9 d’abril.

Va obrir l’acte el vicedegà, Àlex Rocas, que va donar la benvinguda als assistents i va recordar la llarga relació de col·laboració de Jaume Sarramona amb el Col·legi i en va citar dues freses que li semblaven molt adequades per a l’època actual: “Les competències ha vingut a posar una dosi de realisme i compromís del sistema educatiu amb la vida” i “l’educació de qualitat és la que aconsegueix allò que és bàsic per a tothom i el màxim per a cadascú”.

Tot seguit va prendre la paraula Joan Mateo, director general de polítiques educatives de la Generalitat, que va explicar la gènesi del llibre ­–un encàrrec, segons va dir– i el procés d’elaboració, que ha durat dos anys. Tot seguit va comentar com va començar a aplicar-se el concepte de competència en el món educatiu a partir de la Conferència de Lisboa de l’any 2000 i les repercussions que ha tingut en els currículums, que cal redissenyar per adaptar-los en aquest sentit, tot i que això s’ha fet de maneres diferents segons els països.

El pedagog i autor del llibre, Jaume Sarramona, va començar afirmant que costaria trobar una altre concepte que hagi arrelat tan profundament en el món educatiu com el de competència. Un concepte que s’ha d’introduir en l’educació perquè les competències permeten entendre aquest món complex en què vivim, que és el real. Va comentar després l’actuació dels diferents governs de l’Estat pel que fa a l’aplicació de les competències en el currículum i la necessitat que l’administració fixi uns mínims en aquest sentit i no deixi que tota la responsabilitat recaigui en els centres.

En aquest llibre es presenten, doncs, les competències bàsiques que el Departament d'Ensenyament ha definit per dissenyar uns nous currículums –tot i que també hi ha algunes reflexions personals– i també s’hi ofereixen orientacions per a l’avaluació. Sarramona va acabar la seva intervenció agraint la possibilitat de presentar el llibre al Col·legi perquè, segons va dir, la nostra institució és un instrument privilegiat per donar a conèixer als docents aquesta nova proposta de currículum de la Generalitat, que segons ell, si es du a la pràctica, significarà una renovació pedagògica indiscutible.