« tornar

 

Una reflexió sobre la sentència del TC sobre la LEC

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el col·legi dels docents, valorem positivament, en part, la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurs d’inconstitucionalitat d’alguns articles de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) presentat ara fa gairebé 10 anys per una cinquantena de diputats del Partit Popular. I diem en part perquè, si bé la sentència no qüestiona el model lingüístic de l’escola catalana, de manera que queda intacte, ni afecta l’efectivitat del sistema educatiu propi previst a la LEC, sí que en limita el ple desenvolupament.

Al juliol del 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’Educació de Catalunya, en l’elaboració de la qual el Col·legi va participar activament, amb el suport de prop del 80% dels diputats. Una llei d’educació, considerant-ne la transcendència sobre el benestar i el desenvolupament individual i col·lectiu d’un país i la seva ciutadania, hauria de comptar sempre amb un ampli consens polític i social, amb una voluntat pretesa de permanència, i no estar sotmesa als canvis de govern, i menys encara a interessos partidistes irresponsables. La LEC hauria de ser un model a seguir. Malgrat tot, no tothom ho entén així i reiteradament la nostra Llei d’Educació ha estat objecte de recursos, crítiques i interpretacions esbiaixades, menystenint justament aquell consens tan necessari.

Amb tota la cautela necessària, de la sentència del TC sembla que es desprèn que el model lingüístic establert a la LEC resta intacte. De fet no ens hauria d’estranyar, ni hagués calgut una sentència que ho dictaminés, sobretot si tenim en compte que el model d’immersió lingüística previst a la LEC és un model d'èxit i de cohesió social reconegut àmpliament arreu.

Amb tot, caldrà estar amatents, i treballar conjuntament totes les institucions perquè la nostra Llei d’Educació pugui desplegar-se plenament i per superar, des del consens, les limitacions derivades de la legislació estatal.

Des del Col·legi estem compromesos amb l’educació i seguirem treballant per facilitar els consensos necessaris que permetin desplegar la LEC i, en definitiva, que garanteixin la millor educació possible.

Barcelona, 26 d'abril de 2019