« tornar


VII Jornada d'Innovació i Recerca docent a la Universitat i a l'Ensenyament Primari i Secundari

 

La jornada té com a objectius conèixer innovacions i/o recerca docent que es puguin aplicar de forma transversal a qualsevol matèria i/o també a una matèria en concret; presentar algunes de les idees reflectides en els treballs de la assignatura de “Innovació i recerca educativa” i/o TFM dels alumnes del màster formació del professorat de secundària; difondre experiències realitzades a l’aula (tant a la Universitat com a la Secundària o Primària), i valorar la importància de la recerca i la innovació docent en la evolució i millora l’ensenyament.

 

Més informació