Voleu col·legiar-vos?

 

El Col·legi de Doctors i Llicenciats defensa els drets dels professionals de la docència i els ofereix la possibilitat de col·legiar-se per actuar col·lectivament i accedir a una sèrie de serveis: diversos cursos de formació, una borsa de treball, un servei de documentació i assessorament jurídic i fiscal, entre altres serveis.

El Col·legi vetlla pels diversos perfils i activitats relacionats amb la docència, acull cursos d’estiu, tardor i hivern, aules d’idiomes, màsters, xerrades i jornades per reflexionar sobre l’exercici de la professió i fomenta la cohesió entre els docents.

Col·legiar-te et permetrà ampliar i refrescar coneixements amb una àmplia oferta de formació i seminaris diversos; podràs gaudir de la cobertura i l’assessorament del nostre servei jurídic; tindràs accés a la borsa de treball exclusiva per als col·legiats;  tindràs a mà el Codi deontològic de la professió docent; podràs compartir amb altres col·legiats i col·legiades la passió, les preocupacions, els reptes i les alegries de professió docent; gaudiràs de diverses publicacions periòdiques i gratuïtes centrades en la professió, i també podràs participar de totes les activitats lúdiques que organitza el Col·legi que contribueixen a estrènyer vincles entre els companys.
El Col·legi, des de la seva fundació l’any 1899, vetlla pels interessos dels professionals de la docència amb el prestigi de la feina ben feta. Creiem que tots junts podem tenir encara més força. El Col·legi vol ser un espai de diàleg, de formació, de discussió, sempre obert al debat i al foment de l’excel·lència.

Qui es pot col·legiar?

Graduats, llicenciats o doctors que es dediquen o es volen dedicar a la docència (infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles professionals). Registrarem, doncs, el títol de grau i, a més, el de màster de secundària o equivalent.

També es poden col·legiar tots els doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències, com també els graduats en les disciplines que se’n deriven (sempre que no tinguin un col·legi professional propi).

El Col·legi de Doctors i Llicenciats defensa els drets dels professionals de la docència i els ofereix la possibilitat de col·legiar-se per actuar col·lectivament i accedir a una sèrie de serveis: diversos cursos de formació, una borsa de treball, un servei de documentació i assessorament jurídic i fiscal, entre altres serveis.

El Col·legi vetlla pels diversos perfils i activitats relacionats amb la docència, acull cursos d’estiu, tardor i hivern, aules d’idiomes, màsters, xerrades i jornades per reflexionar sobre l’exercici de la professió i fomenta la cohesió entre els docents.

Consulteu l'oferta especial per a nous titulats en aquest apartat de la web.

 

Requisits de col·legiació  

Per col·legiar-vos heu de portar la documentació que detallem tot seguit:  

L’original d’un dels títols següents:

  • Títol de grau o llicenciat (només podem col·legiar-vos amb el resguard del títol si fa menys de dos anys que heu acabat la carrera)
  • Títol de grau de mestre en educació primària
  • Títol de grau de mestre en educació infantil
  • Màster de formació del professorat o Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)  
  • 1 fotografia de mida carnet
  • Dades bancàries per poder domiciliar el rebut*

*L'import de cada rebut és de 52,50 € i s'emet dos cops a l'any, els mesos de gener i juliol.

 

Quotes

En el moment de donar-vos d'alta, ens haureu d'abonar la quota d'inscripció (105 €) més el rebut semestral (52,50 €), que s’emet dos cops a l’any, al gener i al juliol.

Promoció especial Escola d'Hivern

Si encara no us heu col·legiat i us voleu inscriure a l'Escola d'Hivern, durant el període d'inscripció us podeu col·legiar sense abonar els 105 € dels drets d'inscripció. Així doncs, només hauríeu de pagar la quota col·legial corresponent al primer semestre del 2020, que són 52,50 €.

*Excepte els cursos d'oposicions

Quotes col·legials en casos especials tipificats

Exempció i reducció de les quotes: Acord 1/2017, de 31 de gener de 2017, de la Junta de Govern sobre quotes col·legials en casos especials tipificats

Per demanar una exempció o redució de la quota, cal emplenar aquest formulari

Col·legiació en línia

Per iniciar els tràmits de col·legiació en línia cal omplir la documentació del Col·legi que trobareu tot seguit i enviar-la a través de correu electrònic a secretaria@cdl.cat juntament amb els vostres documents:

• Sol·licitud de col·legiació i informació en matèria de protecció de dades.
Sol·licitud de col·legiació

• Full d’autorització de les dades bancàries per poder domiciliar el rebut.
Dades bancàries
Cal adjuntar-hi:
• Títol escanejat o resguard del títol (farem les comprovacions pertinents amb el registre de títols del Ministeri d’Educació).
• Màster de formació del professorat o Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), si el teniu.
• Una fotografia mida carnet.
• Justificant de pagament de la quota d’alta i el semestre actual.
Quotes:
Drets d'inscripció: 105 €*
Rebut semestral: 52,50 € (s’emet dos cops l’any, al gener i al juliol)
Un cop rebuda la informació, serà validada per membres de la Junta de Govern i us enviarem la conformitat d’alta i el carnet col·legial (el rebreu per correu postal).
El temps aproximat per gestionar la sol·licitud d’alta és de 15 dies.

 

Carnet col·legial amb funcionalitats financeres

Elaborat en el marc de l'acord de col·laboració signat amb Caixa d'Enginyers, aquest carnet col·legial és un mitjà d'identificació de la pertinença al col·lectiu i pot incorporar funcionalitats financeres de les quals es pot gaudir sense necessitat de canviar de banc, ja que permet triar en quin banc o caixa cal cobrar els pagaments que s'hagin fet utilitzant-lo.

Els col·legiats que vulgueu gaudir de les funcionalitats financeres que proporciona aquest carnet podeu enviar un missatge a: oficina05@caixa-enginyers.com