Qui som?

El Col·legi, des de la seva fundació l’any 1899, vetlla pels interessos dels i les docents, per història i per voluntat de ser.

La història del Col·legi és la història d’un compromís amb l’educació, d’un compromís de servei en la defensa de l’interès general i d’un compromís amb el país, des de la defensa i promoció de la llengua, de la cultura i de la història:

 • Treballem pel reconeixement de la professió docent i dels seus professionals, els docents, per la seva consideració social i el seu prestigi.
 • Promovem l’excel·lència professional del professorat com a requisit indispensable per a la millora de l’educació
 • Enfortim l’educació, enfortim la professió docent, des de l’observança i la promoció de la qualitat i la deontologia dels seus professionals.

La docència és una professió, més enllà d’una titulació. Pretenem compartir els reptes, l’experiència, el respecte i l’excel·lència de la professió docent, no només des de la sòlida preparació científica en l’àmbit de l’especialitat escollida, sinó també, i sobretot, des d’una sòlida formació didàctica. El Col·legi també vol ser un espai de diàleg, de formació, de discussió, sempre obert al debat i al foment de l’excel·lència.

 Consulteu l'oferta especial per a nous titulats en aquest apartat del web.

Què t'oferim?

El Col·legi vetlla pels diversos perfils i activitats relacionats amb la docència, acull cursos d’estiu, tardor i hivern, aules d’idiomes, màsters, xerrades i jornades per reflexionar sobre l’exercici de la professió i fomenta la cohesió entre els docents. Vetlla, també, perquè el Codi deontològic de la professió docent, elaborat i aprovat pel Col·legi, sigui una eina eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència.

Col·legiar-te et permetrà, doncs, ampliar i refrescar coneixements amb una àmplia oferta de formació i seminaris diversos, i, a més, podràs gaudir de la cobertura i l’assessorament del nostre servei jurídic; tindràs accés a la borsa de treball exclusiva per als col·legiats; tindràs a mà el Codi deontològic de la professió docent; podràs compartir amb altres col·legiats i col·legiades la passió, les preocupacions, els reptes i les alegries de professió docent; gaudiràs de diverses publicacions periòdiques i gratuïtes centrades en la professió, i també podràs participar de totes les activitats lúdiques que organitza el Col·legi que contribueixen a estrènyer vincles entre els companys.  

Qui es pot col·legiar?

D'acord amb els nostres estatuts, es poden col·legiar totes les persones que disposin de la titulació següent:

 • Títols universitaris oficials atorgats per les facultats universitàries desglossades de les tradicionalment denominades facultats de filosofia i lletres i de ciències. 
 • Títols universitaris oficials en el camp de l’ensenyament i d’aquells dels quals no hi ha avui corporacions professionals específiques.
 • Títols universitaris dels quals no hi ha corporacions professionals específiques.
 • Títol professional de màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat o equivalent (Certificat d’Aptitud Pedagògica), derivats de l’adequació a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Títol de grau de mestre en educació primària.
 • Títol de grau de mestre en educació infantil.  

 

Requisits de col·legiació

Per col·legiar-vos heu de portar la documentació que detallem tot seguit:  

L’original o resguard d’un dels títols següents:

 • Títol de grau o llicenciat (vegeu-ne tots els títols en l’apartat Qui es pot col·legiar).   
 • Títol professional de màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat o equivalent (CAP)
 • Títol de grau de mestre en educació primària
 • Títol de grau de mestre en educació infantil
 • Una fotografia mida carnet
 • Dades bancàries per poder domiciliar el rebut

Quotes

 

En el moment de donar-vos d'alta, ens haureu d'abonar la quota d'inscripció (105 €) més el rebut semestral (52,50 €), que s’emet dos cops a l’any, al gener i al juliol.

Quotes col·legials en casos especials tipificats

Exempció i reducció de les quotes: Acord de 30 de novembre de 2021 de la Junta de Govern (quotes col·legials i quotes d'inscripció en casos especials tipificats).

Per demanar una exempció o redució de la quota, cal emplenar aquest formulari.

Col·legiació en línia

Per iniciar els tràmits de col·legiació en línia cal omplir la documentació del Col·legi que trobareu tot seguit i enviar-la a través de correu electrònic a secretaria@cdl.cat juntament amb els vostres documents:

• Sol·licitud de col·legiació i informació en matèria de protecció de dades (sol·licitud de col·legiació).

• Full d’autorització de les dades bancàries per poder domiciliar el rebut (dades bancàries).
Cal adjuntar-hi:
• Títol escanejat o resguard del títol (farem les comprovacions pertinents amb el registre de títols del Ministeri d’Educació).
• Màster de formació del professorat o Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), si el teniu.
• Una fotografia mida carnet.
• Justificant de pagament de la quota d’alta i el semestre actual.
Quotes:
Drets d'inscripció: 105 €*
Rebut semestral: 52,50 € (s’emet dos cops l’any, al gener i al juliol)
Un cop rebuda la informació, serà validada per membres de la Junta de Govern i us enviarem la conformitat d’alta i el carnet col·legial (el rebreu per correu postal).
El temps aproximat per gestionar la sol·licitud d’alta és de 15 dies.

 

Carnet col·legial amb funcionalitats financeres

Elaborat en el marc de l'acord de col·laboració signat amb Caixa d'Enginyers, aquest carnet col·legial és un mitjà d'identificació de la pertinença al col·lectiu i pot incorporar funcionalitats financeres de les quals es pot gaudir sense necessitat de canviar de banc, ja que permet triar en quin banc o caixa cal cobrar els pagaments que s'hagin fet utilitzant-lo.

Els col·legiats que vulgueu gaudir de les funcionalitats financeres que proporciona aquest carnet podeu enviar un missatge a: oficina05@caixa-enginyers.c