« tornar

Xavier Juan participa en el taller GIFT (Geoscience Information For Teachers)   

Entre els dies 8 i 10 d’abril va tenir lloc a Viena el taller GIFT (Geoscience Information For Teachers) organitzat per la EGU (European Geoscience Union) que, en aquesta edició, va ser dedicat a posar al dia els coneixements en tectònica de plaques d’un centenar de professors europeus.

El nostre col·legiat, Xavier Juan, després de participar en aquestes jornades i, a més, realitzar un taller de formació intensiva a càrrec del professor Chris King, ha estat designat Representant Territorial (Field Officer) per a Espanya, de l’EGU. Treballarà coordinat amb els seus col·legues de França, Itàlia, Portugal, el Marroc i l’Índia, els quals també han participat en aquestes jornades. La seva tasca serà formar professors de geologia en els seus respectius països a través de tallers pràctics.