« tornar

XIII Jornades de didàctica de les llengües clàssiques

El proppassat divendres 15 de març, a l’IES Moisès Broggi de Barcelona, s’iniciaven les XIII Jornades de didàctica de les llengües clàssiques amb la conferència “Roma, bressol del Maresme”, a càrrec de Marta Prevosti, arqueòloga i membre d’ICAC. La conferenciant va explicar, entre moltes altres coses, la importància de la Via Augusta com a eix vital de romanització, com els habitants ibèrics van adoptar de seguida les maneres “a la romana” quant als usos quotidians, organització ortogonal de les ciutats i el territori. Va fer especial èmfasi en el Maresme i com els pobles que hi vivien van adoptar la manera d’organització social romana al voltant de l’Urbs i els valors de la ciuitas.

Una vegada escoltada la interessant conferència inaugural, vam donar pas al segon punt del programa de la tarda: la reflexió i el debat sobre la matèria de grec al batxillerat. Gràcies a les aportacions de Xavier Yáñez, com a representant del Departament d’Educació; de Francesca Mestre, com a representant de la Universitat; de Ferran Cortina, des del punt de vista de la Inspecció, i Lluïsa Peralta, com a directora i professora d’un IES, vam arribar a la conclusió general que cal donar impuls a les matèries de grec i llatí, així com a totes les altres de la vessant d’humanitats del currículum de batxillerat, des del Departament d’Educació, ja que la pressió social i cultural actual fa que es menystinguin davant de la sobrevaloració que té el món cientificotècnic i social del segle XXI.

Es va insistir, també, en què des dels centres s’han de reconèixer el grec i les altres matèries de cultura clàssica com a interdisciplinàries i tranversals dins del currículum, ja que aquestes aporten la base de formació integral de l’alumne i són presents dins de totes les altres matèries curriculars.

Es va donar pas aleshores als tallers formatius. El grup Cinestèsia va presentar el seu projecte “L’audiovisual com a recurs per a la docència del grec clàssic”. El projecte s’emmarca en la utilització de les noves tecnologies, de materials i tècniques innovadores i diferents que fan l’ensenyament del grec més motivador per l’alumnat i el professorat. Un projecte a tenir molt en compte i que no només és aplicable al grec.

Eusebi Ayensa va presentar el taller “Son els nostres esforços com els dels troians: el repte d’explicar èpica grega avui”, on va plantejar, segons la seva experiència, maneres de plantejar i transmetre el gènere èpic a la gent jove, a partir dels textos de l’Odissea, la Ilíada i l’Eneida.

Dissabte 16 de març va tenir lloc un recorregut per diversos jaciments del Maresme.

La jornada va començar, a primera hora del matí, amb la visita a la Cella Vinaria de Teià; primerament, es va oferir un breu audiovisual introductori, narrat per Epictetus, esclau de Lucius Pedanius, que va guanyar la seva llibertat després d’anys de treballs a la zona. Després es va realitzar la visita al jaciment, perfectament museïtzat i molt entenedor, conserva restes de la sala de prensat, torcularia, dipòsits de most, laci, i de les dolia defossa que permetien la fermentació del vi. Interessantíssima visita que va permetre comprendre el procés de producció de vi a la zona i la manera de consumir-lo. Després de la visita, es va oferir als assistents un tast de suau vi blanc de la zona.

La segona visita, als forns romans de la Fornaca (Vilassar), va sorprendre pel boníssim estat de conservació dels forns, la seva museïtzació i il·luminació i l’excel·lent intervenció de l’arquitecte Toni Gironés en el conjunt. Després d’un breu audiovisual dins el mateix espai arqueològic, que va ajudar a comprendre el funcionament dels forns, la visita fou deliciosa.

Ja tocant al migdia, la visita al jaciment de Ca l’Arnau de Cabrera es va presentar interessant també, en especial les termes més antigues conegudes fins al moment, i els forns, amb funcionament diferent dels anteriors.

Després del dinar, ja a Mataró, per a molts la vil·la romana Torre Llauder va ser una sorpresa del tot agradable. Elevada al terreny i amagada per amples murs enmig d’una zona quasi industrial, la vil·la, en bon estat de conservació, bonics mosaics i termes privades, fou un bell regal de comiat de les XIII Jornades de Llengües Clàssiques per a tots els assistents.

Text de Ricard Llop