Oberta la inscripció als cursos de formació permanent d'hivern

Àmplia oferta de cursos de totes les matèries, d'utilitat per millorar la pràctica docent


Cursos presencials d'anglès

Programa d'anglès de sis nivells, que van des del nivell A1 per a principiants fins a nivell C1 per a estudiants avançats. Cada nivell consta de 80 hores dividides en dos mòduls de quaranta hores


Cursos d'anglès en línia

Material i continguts de Cambridge University Press. Des del nivell inicial fins a l’avançat. Preparació per als exàmens del Cambridge First Cerficate


WFATE Fourth Biennial International Conference

Amb el títol "Innovation in Teacher Education within a Global Context, aquest congrés de la WFATE tindrà lloc a Barcelona del 21 al 23 d'abril del 2016


Ja podeu llegir el núm. 141 de la Revista del Col·legi

La celebració del centenari de Ramon Fuster Rabés, primer degà del Col·legi elegit democràticament, obre, en la secció destinada a l’editorial, aquest número de la nostra publicació. Hi trobareu també un homenatge a Carles Miralles, mort el 2015, en què podreu llegir un article de Montserrat Tudela i una entrevista publicada fa un temps a la revista Auriga. També cal destacar l’article de Victòria Cirlot sobre els cavallers de Martí de Riquer i el reportatge sobre Bellprat, impulsora de la xarxa de viles del llibre de Catalunya. Tanquen el número la secció de “Llibres”, amb una ressenya de "Josep Vallverdú: entre l’activisme cultural i el talent literari", de Maria Pujol, i l’habitual secció de “Llibres dels col·legials”, que inclou obres de Ferran Alexandri, Montserrat Badia, Jesús Bonals, Ramon Breu, Pere Martí i Bertran i Montserrat Rodríguez Garzo, així com una menció als dos premis literaris recentment guanyats per Joan Bustos.


Cursos de preparació d'oposicions

Arran de l’ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprovava l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015, us comuniquem que el Col·legi oferirà en el moment oportú cursos de preparació d’oposicions per al cos docent.


Cicle de conferències en col·laboració amb el Liceu

En virtut del conveni entre el Col·legi i el Gran Teatre del Liceu, oferim un cicle de conferències relacionat amb la seva programació. El 24 de febrer tindrà lloc la pròxima sessió, "El capvespre dels Déus (Wagner)", a càrrec d'Aleix Pratdepàdua


El Col·legi ofereix la possibilitat que els centres educatius s’adhereixin a la nostra institució

Aquesta adhesió es concreta en la creació de la marca Centre adherit al Col·legi, que identificarà els centres de referència vinculats a la nostra institució i els donarà accés a una sèrie d’avantatges


Consulteu les bases del Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis: per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros; per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en un escàner impressor; per a alumnes universitaris, un premi de 250 euros


Convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per a personal interí docent

Departament d'Ensenyament Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.


Currículum d’educació secundària

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.


Estadis de promoció docent

Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, que estableix el procediment de promoció docent per estadis


Formació de qualitat a mida per a centres educatius

El Col·legi organitza formació i assessorament pedagògic a mida per als centres educatius, tant per als nivells de primària com de secundària (ESO i batxillerat)


Portal d’ocupació exclusiu per als col·legiats

Aquest portal té una doble funció: ofereix feina als col·legiats i alhora dóna a les empreses la possibilitat de buscar professionals.Per donar-vos d’alta, cal que entreu al portal i completeu totes les dades que us demanen; a partir d’aquest moment, podreu accedir a totes les ofertes disponibles


Oferta d'assegurança mèdica exclusiva per als col·legiats

Nou producte Allianz Salud; alta qualitat i les millors condicions


Recordeu que els col·legiats poden ser pèrits judicials

Atès que a finals de cada any hem de fer arribar al Departament de Justícia una relació dels col·legiats interessats a actuar com a pèrits, si voleu constar en aquesta relació cal que ens envieu degudament emplenat abans del 9 de desembre el formulari que trobareu clicant aquest enllaç