Oberta la inscripció a la 43a Escola d'Estiu

Oferim més de 80 cursos per al professorat de secundària (ESO i batxillerat) de totes les matèries. També hi ha cursos internivells per a professorat de primària i secundària


Cursos intensius d'anglès al juliol: ja us hi podeu inscriure

Cursos d'anglès presencial de dues setmanes de duració, durant la primera o la segona quinzena de juliol del 2016. Grups reduïts amb professorat nadiu.


Oberta la inscripció la Universitat Sènior

Aquesta activitat que ofereix el Col·legi en la seva cinquena edició va adreçada a col·legiats en diferents col·legis professionals i a titulats universitaris sense col·legiació majors de 55 anys. Oferim la possibilitat de gaudir del coneixement des d’una perspectiva cultural de nivell universitari


Viatge educatiu i cultural a la Xina per a un grup d'estudiants catalans

Hem organitzat, del 4 al 14 de juliol, un viatge educatiu i cultural per a un grup d’estudiants catalans. Hi participaran els estudiants dels centres adherits del Col·legi, però no volem deixar d’oferir aquesta oportunitat als fills dels nostres col·legiats


Ja s'ha emès veredicte del Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

Ja sabem quins són els guanyadors de la XXXV edició dels Premis de Filosofia Arnau de Vilanova


Ja podeu llegir el núm. 141 de la Revista del Col·legi

La celebració del centenari de Ramon Fuster Rabés, primer degà del Col·legi elegit democràticament, obre, en la secció destinada a l’editorial, aquest número de la nostra publicació. Hi trobareu també un homenatge a Carles Miralles, mort el 2015, en què podreu llegir un article de Montserrat Tudela i una entrevista publicada fa un temps a la revista Auriga. També cal destacar l’article de Victòria Cirlot sobre els cavallers de Martí de Riquer i el reportatge sobre Bellprat, impulsora de la xarxa de viles del llibre de Catalunya. Tanquen el número la secció de “Llibres”, amb una ressenya de "Josep Vallverdú: entre l’activisme cultural i el talent literari", de Maria Pujol, i l’habitual secció de “Llibres dels col·legials”, que inclou obres de Ferran Alexandri, Montserrat Badia, Jesús Bonals, Ramon Breu, Pere Martí i Bertran i Montserrat Rodríguez Garzo, així com una menció als dos premis literaris recentment guanyats per Joan Bustos.


El Col·legi ofereix la possibilitat que els centres educatius s’adhereixin a la nostra institució

Aquesta adhesió es concreta en la creació de la marca Centre adherit al Col·legi, que identificarà els centres de referència vinculats a la nostra institució i els donarà accés a una sèrie d’avantatges


Convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per a personal interí docent

Departament d'Ensenyament Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.


L'Associació Intercol·legial entrega a la representació de la Comissió Europea a Catalunya un manifest de solidaritat amb les persones refugiades

El 17 de març, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va entregar a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya del Manifest de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya "Vergonya, ni un minut més! Per una Europa de les persones"


Cursos de preparació d'oposicions

Arran de l’ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprovava l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015, us comuniquem que el Col·legi oferirà en el moment oportú cursos de preparació d’oposicions per al cos docent.


Currículum d’educació secundària

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.


Acreditació de perfils professionals docents

El Departament d’Ensenyament porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats


Estadis de promoció docent

Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, que estableix el procediment de promoció docent per estadis


Formació de qualitat a mida per a centres educatius

El Col·legi organitza formació i assessorament pedagògic a mida per als centres educatius, tant per als nivells de primària com de secundària (ESO i batxillerat)


Portal d’ocupació exclusiu per als col·legiats

Aquest portal té una doble funció: ofereix feina als col·legiats i alhora dóna a les empreses la possibilitat de buscar professionals.Per donar-vos d’alta, cal que entreu al portal i completeu totes les dades que us demanen; a partir d’aquest moment, podreu accedir a totes les ofertes disponibles


Oferta d'assegurança mèdica exclusiva per als col·legiats

Nou producte Allianz Salud; alta qualitat i les millors condicions


Recordeu que els col·legiats poden ser pèrits judicials

Atès que a finals de cada any hem de fer arribar al Departament de Justícia una relació dels col·legiats interessats a actuar com a pèrits, si voleu constar en aquesta relació cal que ens envieu degudament emplenat abans del 9 de desembre el formulari que trobareu clicant aquest enllaç