Passat i futur es van donar de la mà en un projecte en què van participar institucions i centres educatius de tres països mediterranis –Grècia, Itàlia i Catalunya– en un dels àmbits que formen part del seu ADN, el patrimoni arqueològic. Al llarg de tres anys, els alumnes d’aquests tres països, guiats pel seu professorat, van estudiar els jaciments arqueològics de l’antiga Messene (Grècia), de Verona (Itàlia), de la Tarragona romana, Tàrraco, i d’Empúries (Catalunya). Amb aquest projecte, i a través d’aquest llegat grec i romà, han pogut compartir i posar de manifest la seva herència cultural i lingüística comuna. La llengua vehicular ha estat l’anglès. Una mostra d’aquest patrimoni està exposada al Virtual Museum, ideat pel Col·legi de Llicenciats amb la intenció de permetre aportar imatges de les millors peces dels museus dels tres països mediterranis que participen en el projecte (Catalunya, Itàlia i Grècia).  

Es poden consultar els objectius del programa, les fases de desenvolupament i els documents i materials elaborats durant el desenvolupament del programa al web del projecte http://archaeoschool.eu/.

El projecte es va presentar al II Congrés Nacional d’Arqueologia Professional, organitzat pel Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, els dies 28 i 29 de maig de 2021.