La Junta General

La Junta General és l'òrgan suprem del Col·legi i està integrada per tots els seus col·legiats que estiguin en plenitud dels seus drets. Es reuneix un cop l’any i es pot convocar amb caràcter extraordinari, i els seus acords, adoptats vàlidament, obliguen els col·legiats i les societats professionals integrades.

Degà

Àlex Rocas Jordi

Núm col·legiat: 26034

Vicedegà. Director de publicacions

Jacint Bassó Parent

Núm. col·legiat: 21769

Vicedegana. Presidenta del Consell Autonòmic

Maria Dolors Martí Solà

Núm. col·legiat: 15181

Secretària general

Judith Miró Dalmau

Núm. col·legiat: 36815

Vicesecretària

Teresa Triadú Vila-Abadal

Núm col·legiat: 25021

Tresorer

Antoni Domènech Bonet

Núm col·legiat: 10925

Interventora

Carme Panchón Iglesias

Núm col·legiat: 32439

Albert Bayot Fuertes

Núm. col·legiat: 37508

Mar Camacho Martí

Núm col·legiat: 37465

Montserrat Farré Olivé

Núm. col·legiat: 34017

Daniel Klamburg Figuerola

Núm col·legiat: 37433

Sílvia Moyano Barbero

Núm col·legiat: 37559

Maica Sanz Gómez

Núm col·legiat: 37412

Programa de la Junta de Govern

Podeu consulta-lo aquí.