COVID-19. Mesures extraordinàries. Moratòries tributàries

Col·legi Oficial

En aquest article se us informa de les mesures extraordinàries que s'han adoptat en les moratòries tributàries que poden ser d'utilitat per als nostres col·legiats.

En aquest article se us informa de les mesures extraordinàries que s'han adoptat en les moratòries tributàries que poden ser d'utilitat per als nostres col·legiats.