233206 - The challenges of literary education in the new curriculum: Literature and anglosaxon culture through extensive reading

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Rosa M. Cano Valles

Dates:

Connexió lliure. Es tracta d'un curs asíncron.

Dies:

Connexió lliure. Es tracta d'un curs asíncron.

Hores:

Connexió lliure. Es tracta d'un curs asíncron.

Total hores:

20

Lloc:

En línia

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

70,00 €

No col·legiat/ada:

115,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

70,00 €

En aquest curs de 20 h es tractaran breument els fonaments teòrics dels beneficis de la lectura extensiva a l'aula d'anglès per presentar autors i obres concretes del panorama literari anglosaxó en el seu context històric i oferir propostes didàctiques de diversos gèneres dintre de l'educació literària amb una vessant interdisciplinària i competencial.

A partir d'uns fonaments teòrics i propostes de lectura de diversos autors anglosaxons, períodes i gèneres, els alumnes hauran de llegir una sèrie d'articles i extractes o veure uns vídeos del context sociocultural per tal d'analitzar i discutir l'aplicació didàctica competencial de les obres i els autors proposats a les seves aules i diversos nivells educatius.

Després es presentaran propostes concretes adaptades a la realitat escolar i als interessos del professor i dels alumnes adolescents o adults. El fòrum de discussió i el Padlet interactiu, a més d'altres eines digitals, seran cabdals en aquests intercanvis d'idees.

1. Introducció al marc teòric metodològic sobre la lectura extensiva. Beneficis, estratègies de lectura, lectura i adolescents i adults, etc.
2. Introducció al context sociocultural de la Literatura:a anglosaxona. Obres i autors més significatius i elements històrics.
3. La imatge de l'adolescent o de l'educació a algunes obres de la Literatura:a anglosaxona en el seu context sociocultural.
4. La dona i el concepte del gènere a través d'obres literàries de diversos períodes de la Literatura:a anglosaxona.
5. Propostes de lectures més contemporànies i vinculació d'aquestes amb temes per fomentar el pensament crític a la classe mitjançant l'educació literària a través d'obres d'art, sèries o pel·lícules actuals.

Rosa M. Cano Valles

Llicenciada en Anglès i Alemany a secundària. EOI i doctora en Didàctica de la Llengua i Literatura. Formadora en cursos sobre metodologia, llengua, literatura i cultura i oposicions. Professora en el sistema públic de secundària i EOI.

Del 3 al 16 de juliol