A24006 - Plans de convivència a l’aula. Aturem l’assetjament i el ciberassetjament.

  • Àrea temàtica:

    Eines de millora personal i altres

  • Modalitat:

    En línia

  • Nivell:

    Internivells

Professorat:

Pere Muñoz Sellart

Dates:

Del dia 1 de març al dia 1 d'abril de 2024

Dies:

Connexió lliure. Forma't al teu ritme!

Hores:

30

Total hores:

30

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

66,00 €

No col·legiat/ada:

80,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

66,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

L’assetjament escolar, el bullying, esdevé una realitat present i persistent en els nostres centres escolars. Una realitat que fa patir i exerceix violència sobre una part significativa de l’alumnat.

Promoure un clima educatiu basat en els eixos de la  convivència, l’equitat i l’atenció a la diversitat  és la clau per prevenir i eradicar qualsevol tipus de violència a l’aula.

Des d’una perspectiva àmplia i integral, el curs proporcionarà estratègies i recursos per a la prevenció, la detecció i l’actuació davant l’assetjament escolar.

Objectius generals del curs:

Aproximar-se al fenomen de l’assetjament de manera integral i en totes les seves manifestacions.
Aproximar-se al fenomen del ciberassetjament amb les seves característiques i especificitats,
Conèixer els plans de convivència com a proposta educativa d’inclusió i d’atenció a la diversitat.
Reflexionar al volant dels contextos educatius que promouen la convivència i el respecte per a tothom.
Adquirir eines i recursos concrets per a la prevenció, la detecció i l’actuació davant l’assetjament i el ciberassetjament.

Blocs de contingut:

                1. Plans de convivència a l’aula.               

                               -L’escola com espai d’inclusió i d’atenció a la diversitat.

-Cultura de la pau.

                               -Models i recursos per educar des de la convivència.

                2. Entorns educatius cooperatius.

                               -El conflicte inherent a la relació humana.

                               -Estratègies de resolució de conflictes.

                               -La mediació.

                3. L’assetjament escolar.

                               -Definició i abast.

                               -Prevenció, detecció, estratègies i protocols d’intervenció.

                               -El ciberassetjament.

 

Pere Muñoz Sellart

Organització i Avaluació del curs:              

 -Els curs està dissenyat en tres blocs temàtics. En cadascun d’ells hi ha:

                               -Una presentació amb els continguts.

                               -Algunes lectures o documents recomanats.

                               -Dues activitats a realitzar.

  -Per superar el curs, cal lliurar les dues activitats de cada bloc temàtic al docent.