A24007 - Contextos educatius, salut mental i societat digital.

  • Àrea temàtica:

    Eines de millora personal i altres

  • Modalitat:

    En línia

  • Nivell:

    Internivells

Professorat:

Pere Muñoz Sellart

Dates:

De l'1 de març a l'1 d'abril de 2024

Dies:

Connexió lliure. Forma't al teu ritme!

Hores:

30

Total hores:

30

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

66,00 €

No col·legiat/ada:

80,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

66,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

Descripció:

La salut mental és una qüestió  de gran actualitzat i molt present en la nostra societat.  Les xifres ens mostren gran quantitat de persones amb trastorns i dificultats per gestionar el propi psiquisme.

Els centres educatius esdevenen espais privilegiats per treballar i potenciar un desenvolupament individual integral i equilibrat en la gestió del món interior i de les relacions interpersonals dels infants, adolescents i joves.

L’era digital i les xarxes socials són realitats inherents a les nostres vides. Cal doncs una reflexió de les seves potencialitats i els seus riscos a l’hora d’incorporar-les a les aules.

El present curs oferirà reflexió, metodologies i recursos per a la prevenció, la detecció i el treball en l’àmbit educatiu en relació a la salut mental i les noves realitats presents i virtuals.

Objectius generals del curs:

Aproximar-se a  un concepte ampli i multicausal de la salut mental i les seves implicacions en el món educatiu.
Adquirir recursos i indicadors de prevenció i detecció de trastorn mental a l’aula.
Conèixer les característiques d’aquells models educatius que potencien la salut mental des de les aules.
Prendre consciència de la realitat personal com a docents i la rellevància en el procés relacional amb l’alumnat.
Reflexionar al voltant de l’ús i de l’abús de les noves tecnologia i xarxes socials en l’entorn educatiu.

Blocs de contingut:

1. Salut Mental

 -Definició Salut mental i trastorn mental.

-Principals trastorns a l’aula.

-Recursos i serveis de salut mental.

2. Contextos educatius i estratègies de salut mental

-Innovació Educativa.

- L’aula com espai terapèutic.

- El desenvolupament integral a  l’aula.

3. L’era digital i les xarxes socials

-El jo real/El jo digital.

-Les noves tecnologies i les seves potencialitats a l’aula.

-Riscos i addiccions en l’ús de les noves tecnologies i els mòbils.

 

Pere Muñoz Sellart

Organització i Avaluació del curs:

-Els curs està dissenyat en tres blocs temàtics. En cadascun d’ells hi ha:

                               -Una presentació amb els continguts.

                               -Algunes lectures o documents recomanats.

                               -Dues activitats a realitzar.

-Per superar el curs, cal lliurar les dues activitats de cada bloc temàtic al docent.