Eleccions per renovar la Junta de Govern

Col·legi Oficial

De conformitat amb el que estableixen els nostres Estatuts (art. 27-34), la Junta de Govern del nostre Col·legi convoca eleccions per a la renovació de tota la Junta de Govern, que se celebraran el dia 21 de febrer de 2023, a la seu social del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8, principal).

De conformitat amb el que estableixen els nostres Estatuts (art. 27-34), la Junta de Govern del nostre Col·legi convoca eleccions per a la renovació de tota la Junta de Govern, que se celebraran el dia 21 de febrer de 2023, a la seu social del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8, principal), on hi haurà la mesa electoral, de 10 a 20 h.

Al tauler d’anuncis del Col·legi, durant els dies compresos entre el 10 de gener i el 20 de febrer de 2023, s’exposarà la llista oficial d’electors. El 20 de gener es tancarà el termini de reclamacions relatives a errors del cens de col·legiats amb dret a vot.

En el següent enllaç podreu consultar el detall del procés electoral i els terminis de cada una de les seves fases. Aquesta informació, com també totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del procés electoral, es faran públiques en el tauler d’anuncis oficials de la nostra entitat i a la nostra pàgina web.

Barcelona, 5 de desembre de 2022

 Àlex Rocas Jordi

Degà