Equip de treball

Agnès Creus Izquierdo
Direcció
administracio@cdl.cat
Ana Masllorens Sibils
Formació
formacio@cdl.cat
Lisa Camós
Formació
formacio@cdl.cat
Xavier Paz Cabot
Atenció al col·legiat
matricula@cdl.cat
Gemma Ràfols Tomàs
Atenció al col·legiat
borsa@cdl.cat
Maria Llopis Freixas
Comunicació
comunicacio@cdl.cat
Carme Gellida Cabot
Comptabilitat
comptabilitat@cdl.cat
Míriam Morera Matesanz 
Disseny
disseny@cdl.cat