Equip de treball

Agnès Creus Izquierdo
Direcció
administracio@cdl.cat
Ana Masllorens Sibils
Formació
formacio@cdl.cat
Gemma Ràfols Tomàs
Atenció al col·legiat
borsa@cdl.cat
Xavier Paz Cabot
Atenció al col·legiat
matricula@cdl.cat
Pura Serena Barrobes
Comunicació i assessorament lingüístic
comunicacio@cdl.cat  
Míriam Morera Matesanz 
Disseny
disseny@cdl.cat
Sabrina Navarro Domènech
Comptabilitat
comptabilitat@cdl.cat