Gestions administratives

Si necessiteu renovar el carnet, notificar-nos cap canvi en les vostres dades personals, demanar-nos un certificat o baixar-vos i imprimir la fitxa de docent o la declaració de l'activitat professional i de pèrits judicials, podeu fer-ho aquí.

Renovació del carnet

Declaració de l'activitat professional

Esmenes de dades personals

Petició de certificats

Renovació del carnet

Si necessiteu renovar el carnet col·legial, envieu-nos un misssatge a secretaria@cdl.cat.

Us informem, d'altra banda, que, en el marc de l'acord de col·laboració signat amb Caixa d'Enginyers, aquest carnet pot incorporar funcionalitats financeres de les quals es pot gaudir sense necessitat de canviar de banc, ja que permet triar en quin banc o caixa cal cobrar els pagaments que s'hagin fet utilitzant-lo.

Els col·legiats que vulgueu gaudir de les funcionalitats financeres que pot proporcionar aquest carnet podeu consultar aquesta informació.


Declaració de l'activitat professional

Si us plau, ompliu la fitxa referida a la vostra activitat (docent o no docent).Tan sols els qui treballeu en diferents camps heu d'emplenar-les totes dues

Fitxa de declaració de l’activitat docent

La declaració de l’activitat docent és un instrument imprescindible perquè puguem certificar la vostra tasca docent. Per això trobareu en aquesta pàgina  la fitxa corresponent a l’any acadèmic 2021-2022.

Us recordem que cal que ens la retorneu degudament emplenada, i que hi ha de figurar la signatura del director o directora i el segell del centre o centres on treballeu.

Fitxa de docent (PDF)

Fitxa de declaració de l’activitat professional no docent

Per atendre adequadament les necessitats de tots els nostres col·legiats, és indispensable conèixer les activitats professionals a què us dediqueu. Uns preguem, doncs, que ens envieu la fitxa adjunta.

Fitxa de declaració professional Gestions administratives: Esmenes de dades personals

Si hi ha hagut alguna modificació en les vostres dades personals així com les dades bancàries, us preguem que ompliu el següent formulari:


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat

Llei de protecció de dades

D'acord amb el Reial Decret 994/99 de l'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, ens permetem de demanar-vos si ens autoritzeu a utilitzar les vostres dades per enviar-vos, eventualment, informació de:


Gestions administratives: petició de certificats

Us preguem que ompliu el següent formulari, indicant el tipus de certificat necessiteu:


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat


* Curs d'Escola d'Estiu/Hivern: digueu-nos l'any i el títol del curs.
** Professionals: La declaració de l'activitat docent és un document imprescindible perquè puguem certificar la vostra tasca. Per fer aquest certificat necessitem rebre, prèviament, la declaració de l'activitat docent degudament emplenada.
*** Altres certificats: Especifiqueu quin altre tipus de certificat necessiteu.

D'acord amb la Llei Orgànica 5/1992, per la qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu s'incorporaran en el fitxer del Col·legi amb finalitats informatives i publicitàries relacionades amb la nostra entitat. Els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició els podeu exercir mitjançant un escrit adreçat al Col·legi (Rambla de Catalunya, 8, 08007 Barcelona.