XL Premi Arnau de Vilanova

Bases

Bases en pdf

1. Premis:

En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:

A) Per a professorat d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.

B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants. El centre dels alumnes premiats rebrà també una subscripció gratuïta, per un any, a la revista Valors.

C) Per a estudiants de Grau, Màster universitari i Doctorat, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.

Els participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2020-2021.

Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.

 

2. Tema:

Per optar al premi, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la categoria, hauran de versar sobre:

A) Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.

B) Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.

C) Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.

 

3. Idioma:

En català o en qualsevol idioma de l’Estat.

 

4. Extensió:

L’extensió dels treballs, segons la categoria, serà la següent:

A) Professorat d’ensenyament secundari, màxim 50 fulls

B) Alumnes de Batxillerat, màxim 35 fulls per autor

C) Estudiants de Grau, Màster universitari i Doctorat, entre 60 i 80 fulls, acompanyat d’un extracte de dos fulls.

 

5. Presentació dels treballs:

Els treballs es lliuraran, sota pseudònim, en format digital (.pdf) a l’adreça electrònica premisfilosofia@cdl.cat i en cap cas hi podran constar el nom de l’autor/autora, ni el nom del director/directora, ni el nom o logotip del centre. Amb la presentació del treball será requisit emplenar aquesta butlleta d’inscripció i el formulari de protecció de dades.

També s’acceptaran treballs en format paper, acompanyats d’una còpia en format digital (.pdf). En aquest cas, els treballs, signats amb pseudònim, s’hauran d’adreçar al Col·legi de Doctors i Llicenciats (Rambla de Catalunya, 8, 08007 Barcelona). S’hi afegirà un sobre tancat, a l’exterior del qual constaran el pseudònim, el títol del treball i la categoria (A, B, o C); a l’interior es repetiran aquestes dades, afegint-hi les senyes personals (nom, adreça, telèfon i e-mail), les del centre d’estudis (nom, telèfon i e-mail) i el vistiplau del professor del centre que ha dirigit el treball. Es presentaran dues còpies del treball, impreses en DIN A4.

6. Dipòsit:

Els treballs premiats quedaran en dipòsit al Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, ensenyants i entitats. Els treballs no premiats, presentats en paper, s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.

 

7. Termini:

L’acceptació dels treballs, inclosos els rebuts per correu, es clourà el dimecres, 2 de juny de 2021 a les 20 h. Els rebuts fora d’aquest termini no s’acceptaran.

 

8. Veredicte:

Es farà públic el dia 7 de setembre de 2021 a la web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el 21 de setembre de 2021 a la seu del Col·legi, a les 18:30 hores.

 

9. Jurat: 

El jurat el presidirà la degana del Col·legi i tindrà la composició següent:

Tres membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats, un professor universitari i un representant de les entitats col·laboradores.

Els premis poden ser declarats deserts.

El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs.

Els participants accepten les bases d’aquest concurs. 

 

Amb la col·laboració i el suport de:

  • Gran Teatre del Liceu
  • Revista Valors
  • Societat Catalana de Filosofia (IEC)

 

Bases en pdf 2019 Recensió dels premis 
Bases en pdf 2018 Recensió dels premis