« tornar

173703 - Etactic engagement (en línia)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat On line
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Miquel Fernández Barta
Data Del 3 al 21 de juliol. De 0:00 a 23:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça
Total hores 30
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

Estratègies i eines per a portafolis digitals a mida. Promoure la motivació i participació dels estudiants en l'aprenentatge. Recull d'eines actives per crear continguts per al professor i per als estudiants, potenciades amb l'ús de xarxes socials.

OBJECTIUS

* Obtenció de recursos per produir canvis metodològics a l'aula afavorint l'autoaprenentatge i l'autonomia dels alumnes
* Potenciar l'ús d'estratègies TAC basades en la utilització d'eines TIC a l'abast del docent
* Utilització de blocs estructurats com a portafolis pel docent i per l'alumne
* Ús de GoogleDocs per a l'elaboració de materials didàctics, la programació d'activitats docents i el treball cooperatiu entre docents i entre alumnes
* Promoure l'ús d'eines participatives i interactives a l'aula per afavorir l’interès i la implicació dels estudiants (engagement)

CONTINGUTS

  • Canvi metodològic i cicle de millora contínua
  • Blogs i carpeta d'aprenentatge. Blog d'aula i blog de projecte
  • Introducció o revisió de GoogleApps
  • Introducció a Moodle. Interacció Moodle-blog
  • Eines col·laboratives i eines participatives a l'aula, xarxes socials. Per exemple, Kahoot, Socrative, Cmaps, vídeo-qüestionaris, entre d'altres
  • Elaboració de vídeos tutorials
  • Gestió del coneixement en línia