« tornar

21800 - Llengua catalana i literatura (Places esgotades)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador M. Lluïsa Julià Capdevila
Professorat Antònia Carré Pons, Jordi Castells Cambray, Josep Camps Arbós, M. Lluïsa Julià Capdevila, M. Teresa Verdaguer Autonell, Maria Cabrera Callís, Rosa Maria Pérez Albors
Data Divendres, del 20 d'octubre del 2017 al 16 de març del 2018. De 16:30 a 21:00
Dies Divendres
Adreça Rambla de Catalunya, 8 pral - Barcelona
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
No col·legiat900,00€

TEMES PER SESSIONS

Temes 1 al 34: 6 sessions. 34 temes

1. Teoria de la comunicació: funcions del llenguatge i sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics: televisió, ràdio, còmic i publicitat (temes 1, 2). Història de la llengua, normalització i corrents lingüístics i dialectologia (temes 3-8). El lèxic català: origen, formació i estructura (tema 12). Estatut jurídic del català (tema 9). Total: 10 temes.

2. El discurs: propietats i tipologia textual (temes 10-11); El significat de les paraules (tema 13); La comunicació oral. Models i tècniques i estratègies (temes 25-27); Possibles enfocaments didàctics de l’ensenyament de la llengua (tema 32) i Possibles enfocaments didàctics de la literatura (tema 71). Total: 7 temes.

3. Gramàtica de l’oració 1: L’oració, el sintagma nominal (substantiu i adjectiu), l’article, els pronoms febles i i els altres pronoms (temes 14-17). Total: 4 temes.

4. Gramàtica de l’oració 2 i sintaxi: El sintagma verbal. Verb i complements verbals amb variants geogràfiques (temes 18-19) i  L’adverbi, la preposició i la conjunció (tema 20). Total: 3 temes.

5. Sintaxi: L’oració composta: substantiva, adjectiva i adverbial (temes 21-24) amb incidència en els temes 17 (pr. febles i demostratius) i 19 (connectors). Total: 5 temes.

6. El sistema fonològic català i l’ortografia. Temes 28-31. Total 4 temes

Temes literaris: del 35 al 71. 8 sessions. 37 temes

1. Les fonts i els orígens de la literatura occidental i la literatura medieval (Llull, Eiximenis, Vicent Ferrer, Turmeda), les cròniques medievals i l’humanisme. Bernat Metge. Temes 35-39. Total 5 temes.

2. Segles XIV i XV: poesia i prosa. Ausiàs March, Jaume Roig, Joan Roís de Corella, Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc (temes 40-42). Total: 3 temes.

3. Segle XIX. Romanticisme, Renaixença, realisme, costumisme i naturalisme. Guimerà, Verdaguer i Oller (temes 45-48). Total: 4 temes

4. El modernisme. Pensament, poesia, novel·la, teatre i conte. Poesia a Mallorca. Temes 49-54. Total: 6 temes.

5.El noucentisme. Ors, Carner i Guerau de Liost (temes 55-56). Les avantguardes: Salvat i Foix (temes 57-58) i El teatre del modernisme a la Guerra Civil. Sagarra (tema 59). Total 5 temes.

6.La poesia postsimbolista: Carles Riba (tema 58); Rosselló-Pòrcel, Màrius Torres i Bartra (tema 62); la poesia realista i social: Pere Quart, Espriu. Vinyoli (tema 63). [Afegir-hi Ferrater i  Estellés del tema 66], i els principals corrents de la literatura universal i la seva representació en la literatura catalana (poesia) (part del tema 65). Total: 3 temes i dos mitjos.

7. 1) La novel·la, el relat, i la prosa de no-ficció des de la postguerra als anys 60. La novel·la psicològica, Rodoreda i Villalonga (tema 60). La literatura de l’exili. Pere Calders (tema 64). Els principals corrents de la literatura universal i la seva representació en la literatura catalana [narrativa] (tema 65). 2) Del 1975 als nostres dies: narrativa i poesia; Capmany, Roig, Cabré, Monzó, Barbal, Benet i Jornet, Maria Àngels Anglada i Teresa Pàmies, Maria-Mercè Marçal... (tema 68). El periodisme: Miquel dels Sant Oliver, Gaziel i l’obra de Josep Pla (tema 61). L’assaig filosòfic, literari i historiogràfic, Joan Fuster (tema 67). Total: 5 temes.

8. Literatura popular fins al segle XIX. Reculls i recopilacions (tema 43). La literatura dels segles dels segles XVI al XIX. Renaixement, barroc i neoclassicisme. La situació a Menorca (tema 44). La literatura dels seixanta fins al 1975: Pedrolo, Gabriel Ferrater i Andrés Estellés (tema 66). Els gèneres principals de la narrativa popular contemporània: relat d’aventures, fantàstic, de terror, policíac, històric, eròtic, de ciència-ficció, etc. (tema 69). La literatura, la música i els mitjans de comunicació de masses (tema 70). Total: 5 temes.

La llengua literària: retòrica i els gèneres literaris (temes 33-34). Total: 2 temes.

CALENDARI (actualitzat 27/10/17)

Horari: divendres 16,30 h – 21,00h, (descans de mitja hora). 16,30-18,30h. i 19,00-21,00h.

OCTUBRE – DESEMBRE DEL 2017: 7 sessions de 4.30 hores.

SESSIÓ 1: 20-10-2017. Lit. medieval 1. Professora: Antònia Carré.

SESSIÓ 2: 27-10-2017: Lit. medieval 2. Segles XIV-XV. Professora: Antònia Carré.

SESSIÓ 3: 10-11-2017: Teoria de la comunicació. Ha. de la llengua i funcions del llenguatge. Professor: Jordi Castells.

SESSIÓ 4: 17-11-2017. Literatura. Segle XIX. Professor: Josep Camps.

SESSIÓ 5: 24-11-2017. El discurs: propietats i tipologia textual. Professora: Maria Teresa Verdaguer.

SESSIÓ 6: 1-12-2017. El modernisme. Professora: Lluïsa Julià.

SESSIÓ 7: 15-12-2017. El noucentisme. Professor: Josep Camps.


GENER – MARÇ DEL 2018: 6 sessions de 4,30h
., i una de dues hores.

SESSIÓ 8: 12-1-2018. Gramàtica de l’oració 1. Professora: Rosa Pérez.

SESSIÓ 9: 19-1-2018. Gramàtica de l’oració 2. Professora: Rosa Pérez.

SESSIÓ 10: 26-1-2018. Sintaxi: oració composta. Professora: Maria Cabrera

SESSIÓ 11: 9-2-2018. La poesia postsimbolista. Etc. Professor: Jordi Castells.

SESSIÓ 12: 16-2-2018. La novel·la, el relat i la prosa de no ficció des de la postguerra fins al 2000.  Etc. Professora: Lluïsa Julià.

SESSIÓ 13: 23-2-2018. Literatura. Segles XVI-XVIII. Pedrolo, Ferrater, Estellés (part del tema 66). Els gèneres populars del XX. Professora: Lluïsa Julià ( 2 hores: de 16.30 a 18.30 h.)

SESSIÓ 14: 9-3-2018. El sistema fonològic i l’ortografia. Professora: Maria Cabrera.