« tornar

21802 - Anglès (Places esgotades)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador Rosa M. Cano Vallès
Professorat Martin Delaney Boland, Mireia Casas Marcén, Rosa M. Cano Vallès
Data Dissabtes del 21 d'octubre del 2017 al 17 de març del 2018. De 9:00 a 14:00
Dies Dissabtes
Adreça CDL
Total hores 60
Preu
Col·legiat600,00€
No col·legiat900,00€

Calendari

2017

21 d’octubre
Sessió 1
. Introducció i presentació del curs. Consells generals i blocs dels diferents temes. Estratègies per a afrontar l’oposició i l’organització de l’estudi. Informació sobre l’oposició. Com preparar el temari i els casos pràctics. Introducció al primer bloc:Metodologia

Nota: En cadascuna de les sessions es comentaran supòsits pràctic.

28 octubre 2017
Sessió 2. Primer bloc. Metodologia: Temes 1-2-12

18 novembre 2017
Sessió 3.
Segon bloc. Comunicació: Temes3-4-5-6-28-40

25 novembre 2017
Sessió 4.Tercer bloc. Fonètica: Temes 7-8-9 + introducció a literatura i cultura.

2 desembre 2017
Sessió 5. Quart bloc. Morfosintaxi
Temes 10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23--25

16 Desembre 2017
Sessió 6
- Vuitè bloc. Tipus de text: Temes 31-32-33-34-35-36-37-38-39.

2018

13 Gener
Sessió 7- Cinquè bloc: Història de la llengua anglesa: Temes 41-42 i introducció a la literatura

20 Gener
Sessió 8 - Sisè bloc Literatura:
a)   Anglesa: Temes 43-44-45-47-48-49-50

3 Febrer
Sessió 9 - Morfosintaxi: Temes 24-26-27-29-30 Supòsits pràctics

17 Febrer
Sessió 10


Sisè bloc Literatura:
b) Americana: Temes 46-52-53-54-55-59-60-61

3 Març
Sessió 11 - Sisè bloc Literatura:

c) Irlandesa:  Temes 51-56-57-58.
Crítica literària i llenguatge literari
d) Tema 62 Literatura dels Països de la Commonwealth

17 Març
Sessió 12
- Setè bloc Cultura anglosaxona i conclusions.

a) Anglesa – Temes 63-65-66-67-68-69
b) Americana- Temes 64
c) Països Commonwealth- Tema 49