« tornar

182213 - Anglès B1 Part 2

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Caroline Ferris
Data del 19 de febrer a l'18 de juny. De 18:00 a 20:30
Dies Dilluns
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla.de Catalunya, 8
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Nivell B1 (MCERL). Per accedir al curs cal haver superat el nivell A2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.  

 OBJECTIUS

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi ,B1MCERL, (1a. Part).

 • Desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar l’opinió sobre qüestions properes.
 • Entendre informació senzilla sobre fets relacionats amb temes quotidians o amb el treball, identificant tant els missatges generals com els detalls específics.
 • Poder participar en converses amb intercanvi d'informació sobre fets concrets o en què es donen instruccions o solucions a problemes pràctics.
 • Portar a terme, amb raonable fluïdesa, una descripció senzilla d'una varietat de temes que siguin del seu interès, presentant-los com una seqüència lineal d'elements.
 • Relatar arguments de llibres o pel·lícules, formular somnis, esperances i ambicions, fets reals o narrar històries senzilles.

 CONTINGUTS

 Gramàtica

 • Present Simple / Present continuous action and non-action verbs
 • Future form: Present Continuous, Going to, will7 won’t
 • Reflexive verbs
 • Present Perfect and Past Simple
 • Present Perfect + for/ since
 • Present Perfect Continuous, How long?
 • Comparatives and superlatives
 • Article use: a/ an, the, no article
 • Can, could, be able to
 • Reflexive pronouns
 • Modals of obligation: must, have to, should
 • Regrets: Should have
 • Past tenses: simple/ continuous / perfect
 • Used to / usually
 • Prepositions of place/ time review
 • Review of verb tenses; present, past and future

 

 

Temes

 

 • Cinema
 • The human body
 • Education
 • Houses
 • Shopping, noun building
 • Work
 • Forming adjectives and adverbs
 • Electronic devices
 • Noun building
 • Compound nouns
 • Time expressions; spend time etc.
 • Crime
 • Asking questions
 • Describing buildings
 • Health and the body
 • Phrasal verbs
 • Short films

 

 

 

Llibre de text: English File Intermediate 3r Edició

Oxford University Press (unitats 6-10)