« tornar

182228 - Cambridge Intermediate1/2 (B+1) Touchstone 4A

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Hivern 2017-2018
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data Del 28 de febrer al 10 de juliol. De 0:00 a 23:00
Dies De dilluns a divendres
Adreça
Total hores 40
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

Descripció

Curs de continuació del nivell: T3B

Objectius


* Proporcionar a l'alumne les eines teoricopràctiques que li permetin expressar-se de forma eficaç en situacions de comunicació en llengua anglesa com a estudiant de nivell mitjà-avançat, progressar en el grau d'autonomia en l'ús llenguatge i aconseguir les competències lingüístiques principals en comprensió i expressió oral i en comprensió i expressió escrita del nivell B1 (segons el Marc europeu comú de referència).
* Facilitar a l'alumne termes de vocabulari actual corresponent al nivell B1 perquè els pugui utilitzar en la seva interacció comunicativa en llengua anglesa.
* Comprendre la informació generada en un acte de comunicació en llengua anglesa a nivell intermedi avançat.
* Desenvolupar habilitats de comprensió lectora i auditiva en el nivell intermedi avançat.
* Desenvolupar bones pràctiques de pronunciació.

Continguts

1. Interesting lives

2. Personal Tastes

3. World cultures

 4. Socializing

5. Law and Order

6. Strange events