24003 - Actualització de continguts curriculars i aspectes practicodidàctics en Llengua Anglesa

 • Àrea temàtica:

  Anglès

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Rosa M. Cano Valles

Dates:

De l'1 d'octubre de 2022 al 18 de març de 2023

Dies:

Dissabte

Hores:

De 9.00 a 11.30 h

Total hores:

80

Lloc:

En línia

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

560,00 €

No col·legiat/ada:

800,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

560,00 €

Part 1: Actualització de continguts 

1 d’octubre. Sessió 1

Introducció i presentació del curs. Consells generals i blocs dels diferents temes. Estratègies per enfrontar-se l’oposició i l’organització de l’estudi. Informació sobre l’oposició. Com preparar el temari, la programació i la unitat didàctica. Conceptes teòrics i pràctics importants per preparar el temari i l’oposició.

 • Introducció al primer bloc:  Metodologia.
 • Temes 29 i 39 vinculats a alguns supòsits pràctics. Com vincular temes amb supòsit pràctics (part de les qüestions prèvies). La part de la seqüència didàctica es tractarà al curs de programació didàctica.

Nota: En cadascuna de les sessions es podria comentar algun supòsit pràctic en relació amb els temes comentats.

8 d’octubre. Sessió 2. Primer bloc. Metodologia: temes 1, 2, 6 i 12

22 d’octubre. Sessió 3. Segon bloc. Fonètica: temes 38, 7, 8 i 9

5 de novembre. Sessió 4. Tercer bloc de comunicació: temes 3, 4, 5, 28 i 40

12 de novembre. Sessió 5. Quart bloc. Morfosintaxi (1a part): 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 25

3 de desembre. Sessió 6. Cinquè bloc. Història de la llengua anglesa: temes 41, 42 i 43 i Introducció a la  literatura.

10 de desembre. Sessió 7. Sisè bloc. Literatura anglesa: temes 44, 45, 47, 48, 49 i 50

14 de gener. Sessió 8. Tipus de text: temes 32, 33, 34, 35, 36 i 37

21 de gener. Sessió 9. Morfosintaxi i textos (3a part):  temes 24, 26, 27, 30 i 31

18 de febrer. Sessió 10. Literatura americana: temes 46, 52, 53, 54, 55, 59, 60 i 61

4 de març. Sessió 11. Sisè bloc. Literatura:

 • Irlandesa, temes 51, 56, 57 i 58
 • Països de la Commonwealth, tema 62 

18 de març. Sessió 12. Setè bloc. Cultura anglosaxona i conclusions:

 • Anglesa, temes 63, 65, 66, 67, 68 i 69
 • Americana, tema 64
 • Països de la Commonwealth, tema 49 

Nota: Recordeu que també es poden demanar sessions personalitzades amb el tutor que també es pagarien apart per tal de tractar aspectes concrets en els quals els opositors volguessin aprofundir.

 

Part 2: Programació i unitat didàctica

Sessions asíncrones: 10, 17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer

De gener a febrer, sessions asíncrones per conèixer les bases teòriques de les competències i del nou currículum  i els elements per construir una programació centrant-nos en la unitat didàctica. En aquestes sessions s’hauran de fer lectures i algunes activitats pràctiques per treballar els principis competencials i les novetats del nou marc curricular (5 sessions inicials – dedicació d’unes 3 h per sessió).

Sessions síncrones: dimarts 14, 21 i 28 de febrer de 17.30 h a 20.30 h + 2 h de treball setmanal per cada sessió

Al febrer, a les tres sessions síncrones posarem en pràctica tots els principis del currículum que hem estudiat anteriorment per treballar les unitats didàctiques o la programació, si calgués, amb exemples (depenent de les instruccions de la convocatòria), dubtes, estratègies i idees pedagògiques, per poder crear materials originals dintre del currículum vigent, tal com demanen les diverses convocatòries. A més, es comentaran alguns possibles supòsits pràctics relacionats amb la unitat depenent de les convocatòries i la preparació de la presentació oral d’aquesta unitat.

Nota: També es poden demanar sessions personalitzades amb el tutor, que es pagarien a part, per tractar aspectes concrets en què es vulgui aprofundir.

Rosa M. Cano Valles

Llicenciada en Anglès i Alemany a secundària. EOI i doctora en Didàctica de la Llengua i Literatura. Formadora en cursos sobre metodologia, llengua, literatura i cultura i oposicions. Professora en el sistema públic de secundària i EOI.

Consulteu la pestanya "continguts"