24007 - Curs de programació de llengües clàssiques

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

Professorat:

Meritxell Blay Boquera, Ignasi Vidiella Puñet

Dates:

Del 13 de gener al 31 de març de 2023

Dies:

Divendres

Hores:

De 17.00 a 19.00 h

Total hores:

20

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

140,00 €

No col·legiat/ada:

200,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

140,00 €

La nova convocatòria d’oposicions, en un nou marc legal en procés d’implantació, tindrà com un dels eixos vertebradors la necessitat d’elaborar una unitat didàctica per tal de ser defensada segons la nova llei educativa, els nous currículums i una possible concreció a l’aula que està per determinar.

A més, la importància que sembla que la nova convocatòria donarà als temes fa que l'elaboració, la preparació i l'estudi dels temes siguin claus per assolir l’èxit d’aquesta part.

Aquest curs vol ser una ajuda per a tots els aspirants en la delimitació del nou marc legal, l’elaboració de temes i la valoració de quina és la bibliografia més rellevant per desenvolupar-los, així com en l’elaboració ex novo d’una unitat didàctica.

Metodologia 

 • Trobades d’una hora i mitja com a màxim a través dels enllaços de Microsoft Teams, en què es plantejarà un marc teòric sobre el tema a tractar.
 • Hi haurà possibilitat de fer entrevistes individuals per fer tutories.
 • També hi haurà un fòrum per plantejar els dubtes que vagin sorgint i per aportar idees i compartir opinions.

Activitats

 • Elaboració de temes
 • Elaboració d’una unitat didàctica i els elements que l’envolten
 • L’elaboració de les tasques ocuparà unes 3-4 hores.

a. Objectius del curs en el marc legal de la unitat didàctica

●     Proporcionar els coneixements per elaborar una unitat didàctica adaptada a la resolució
●     Identificar els principals documents normatius i la legislació vigent en matèria educativa per adequar-hi la unitat didàctica

b. Objectius del desenvolupament de la unitat didàctica

●     Aprendre què cal tenir en compte per elaborar una unitat didàctica
●     Dominar l'exposició i la defensa de la unitat didàctica en oposicions

c. Objectius de l’elaboració de temes

●       Reconèixer la bibliografia més rellevant de cada àmbit
●       Elaborar unes temes de qualitat que barregin la part acadèmica i la didàctica

 • Unitat 1 :Elaboració d’una unitat didàctica
 • Unitat 2: Elaboració de temes
  • Com elaborar un tema des de la perspectiva acadèmica i didàctica
  • Actualització bibliogràfica
  • Entrega de 7 temes del temari de Grec, 7 temes de Llatí i de 7 temes comuns a ambdós temaris
 • Unitat 3: Introducció i marc legal
  • Competències
  • Continguts
  • Metodologia d'aprenentatge
  • Criteris i indicadors per a l'avaluació
  • Mesures d'atenció a l'alumnat
  • Instruments d'avaluació
  • Recursos
  • Graella d'autoavaluació / rúbriques
 • Unitat 4: Defensa de la unitat didàctica
  • Presentació pública de la programació o la unitat didàctica

Meritxell Blay Boquera

Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona (UB). Continua els estudis amb el programa de doctorat en Estudis Hispànics i Romànics a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Comença la seva tasca docent com a professora de Llatí, Grec i Cultura Clàssica a secundària i batxillerat. S’interessa també pel patrimoni i l’arqueologia i cursa el Màster en patrimoni arqueològic i recursos culturals a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Combina la seva tasca docent amb la científica com a investigadora adscrita a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), on du a terme projectes educatius. Treballa també per la divulgació i la difusió de la cultura clàssica i dirigeix l’Associació de Professorat de Clàssiques de Catalunya (APLEC), amb la qual efectua diferents activitats per a alumnat i professorat de Clàssiques.

Ignasi Vidiella Puñet

Professor de Llengües Clàssiques des del 2018, ara a Rubí, i funcionari de Grec des de 2020. Graduat en Filologia Clàssica el 2014 a la Universitat de Barcelona. Màster en cultures i llengües de l'antiguitat el 2015. Ha fet recerca sobre cristianisme primitiu, sobretot Eusebi de Cesarea, i ha publicat diferents articles sobre aquesta temàtica i sobre didàctica de les clàssiques. És membre de la Junta de l'Associació de Professorat de Llengües Clàssiques (APLEC).

 • Acreditar el 80% d’assistència virtual.
 • Lliurar les tasques demanades pel professor (el 80%, com a mínim) a la plataforma Moodle.
Sessió 1. 13 de gener Presentació del curs. Elaboració de temes de llengua i literatura
Sessió 2. 27 de gener Elaboració de temes d’història i del món clàssic
Tasca 1.  8 de febrer Elaboració d’un tema (de llengua o literatura)
Tasca 2. 13 de febrer Elaboració d’un tema (d'història o del món clàssic)
Sessió 3.  10 de febrer Marc legislatiu espanyol i català
Sessió 4. 24 de febrer Com enfocar la UD (activitats, situacions d’aprenentatge, etc.).
Sessió 5. 27/02-03/03   Entrevistes personals
Tasca 3. 3 de març Esquema de la UD dins del marc legislatiu
Sessió 6. 17 de març Com preparar la defensa
Tasca 4. 27-31 de març Defensa de la UD