« tornar

202212 - Anglès B1 part 1

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Hivern 2019-2020
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 4 de febrer al 26 de maig del 2020. De 18:00 a 20:30
Dies dimarts
Adreça Rbla. de Catalunya, 8 Col·legi de Llicenciats
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

Us informem que els cursos es faran en línia a través de la plataforma Moodle mentre no es puguin reprendre de manera presencial. Tindreu accés a aquesta plataforma a partir del dilluns 30 de marçTeniu accés a la plataforma Moodle posant a usuari el vostre DNI amb la lletra en minúscula i a contrasenya, el vostre DNI amb la lletra minúscula i a continuació @CDL (per exemple, 12345678m@CDL).

DESCRIPCIÓ 

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Nivell B1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell A2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

 OBJECTIUS

 

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi.

 • Desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
 • Entendre informació senzilla sobre fets relacionats amb temes quotidians o amb el treball, identificant tant els missatges generals com els detalls específics.
 • Poder participar en converses amb intercanvi d’informació sobre fets concrets o en què es donen instruccions o solucions a problemes pràctics, encara que a vegades resulta difícil entendre’l quan intenta expressar el que vol dir.
 • Relatar arguments de llibres o pel·lícules i descriure reaccions a aquests.
 • Formular somnis, esperances i ambicions, fets reals o narrar històries senzilles.

 

CONTINGUTS 

 

Gramàtica 

 • Present Simple / Present continuous action and non-action verbs
 • Future form: Present Continuous, Going to, will/ won’t
 • Reflexive verbs
 • Present Perfect and Past Simple
 • Present Perfect + for/ since
 • Present Perfect Continuous, How long?
 • Comparatives and superlatives
 • Article use: a/ an, the, no article
 • Can, could, be able to
 • Reflexive pronouns
 • Modals of obligation: must, have to, should
 • Regrets: Should have
 • Past tenses: simple/ continuous / perfect
 • Used to / usually
 • Prepositions of place/ time review
 • Review of verb tenses; present, past and future

 

 Temes

 

 • Cinema
 • The human body
 • Education
 • Houses
 • Shopping, noun building
 • Work
 • Forming adjectives and adverbs
 • Electronic devices
 • Noun building
 • Compound nouns
 • Time expressions; spend time etc.
 • Crime
 • Asking questions
 • Describing buildings
 • Health and the body
 • Phrasal verbs
 • Short films

 

Llibre de text: English File Intermediate 4a Edició Oxford university Press (unitats 6-10)

 

Oxford University Press ISBN 978-0194035620