« tornar

203008 - Activitats d’aprenentatge, gamificació, treball cooperatiu, imatges 3D. Vols noves idees?

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mònica Castanyer Mora
Data de l'1 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 20
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

El treball cooperatiu és una metodologia que aporta una millora significativa de l’aprenentatge en termes de motivació, actitud, comprensió i reflexió. En aquest curs veurem experiències i projectes didàctics ja fets a l’aula de llengua a secundària que integren diferents entorns virtuals a diferents nivells segons la tasca.

Es presentaran propostes d’activitats d’aprenentatge, el seu desenvolupament i avaluació a partir d’una metodologia basada en el treball cooperatiu i fent ús de les eines i els entorns digitals més idonis per aconseguir els objectius establerts.

Es treballarà amb eines Google (presentacions, documents, vídeos i imatges) i recursos de Moodle (wikis, glossaris, fòrums, rúbriques…) per optimitzar el nostre treball a l’aula.

 Objectius

  • Conèixer recursos digitals que permetin una metodologia de treball cooperativa. Poder dissenyar una activitat d’aprenentatge on la competència digital sigui la metodologia de treball central emprada.
  • Seqüenciar i temporitzar l’activitat tot preparant-ne l’avaluació utilitzant rúbriques o guies d’avaluació entenent que només a través del feedback l’alumnat pot millorar la seva producció.
  • Reflexionar sobre el model del professor com a transmissor d’informació versus el professor acompanyant en el procés d’aprenentatge.

 

Metodologia

Es presentaran projectes ja treballats a l’aula. S’explicarà l’eina digital, la temporització i l’avaluació emprada. Es practicarà l’eina com a professor i com a alumne per entendre’n la potencialitat realitzant minitasques proposades.

Finalment es realitzarà un projecte individual que serveixi per poder portar-lo a la pràctica el curs següent integrant les eines i els recursos mostrats.

 Avaluació

L’alumnat haurà de realitzar unes minipràctiques de cada recurs digital que mostrem amb rol d’alumne i finalment haurà de portar a terme (amb rol de professor) el disseny d’un projecte per a la seva assignatura utilitzant els recursos apresos i amb la seva avaluació corresponent