« tornar

203009 - Let’s plan English in a competency way (primary education)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat Presencial
Nivell Primària
Coordinador
Professorat Marta Hernández Aznar
Data del 6 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

El curs va dirigit principalment a mestres especialistes d’anglès de primària que tinguin la necessitat o curiositat de saber/voler programar l’anglès seguint el nou currículum basat en competències.

Els participants del curs es familiaritzaran amb els documents oficials des d’una perspectiva molt pràctica. Es mostraran i analitzaran els documents oficials necessaris per fer una programació didàctica per tal d’estar familiaritzats/des amb la nova nomenclatura i els continguts. Alhora s’analitzaran diferents propostes d’unitats didàctiques basades en les competències pròpies de l’àrea. També presentarem i analitzarem noves perspectives i metodologies per a l’ensenyament i l’aprenentatge d’anglès a educació primària, així com diferents tipus de recursos, tractant de veure què estem acostumats a fer a classe i com podem actualitzar-nos incorporant aquestes noves perspectives.

 Objectius

  • Analitzar unitats didàctiques segons el nou currículum competencial.
  • Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat de llengua anglesa fomentant el treball per projectes.
  • Actualitzar els coneixements didàctics de l’àrea reflexionant sobre les metodologies amb enfocaments globalitzats.
  • Conèixer estratègies per a la gestió i dinamització de l’aula com el treball col·laboratiu.
  • Facilitar materials i recursos educatius pel professorat que facilitin la reflexió sobre l’enfocament competencial de l’aprenentatge.

 

Metodologia

El curs serà principalment pràctic i en anglès. La teoria es treballarà des d’una perspectiva pràctica i dinàmica, fomentant la col·laboració així com el treball cooperatiu i inclusiu entre els participants.

 Avaluació

Els/les participants hauran de realitzar quatre tasques per tal de demostrar l’assoliment dels objectius de la formació: anàlisis d’una unitat didàctica, justificar el seu caràcter competencial i fer propostes de millora.