« tornar

203207 - Laura a la ciutat dels sants. Una lectura

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data de l'1 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 20
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

Anàlisi de l’obra en el context de represa i renovació de la novel·la catalana (1925-1938).

 Objectius

  • Valorar els moments significatius en el procés de represa i renovació de la novel·la catalana (1925-1938).
  • Disposar d’una guia de treball d’aplicació directa a l’aula.
  • Conèixer els elements configuradors que justifiquen la inclusió de l’obra de Miquel Llor en el cànon contemporani de la literatura catalana.

 

Metodologia

Estudi dels textos programàtics més significatius: Carles Riba, Josep M. de Sagarra, Josep Pla...

Configuració de la nova novel·la europea

Anàlisi dels elements propis del relat: arquitectura, espai i temps, personatges, tècniques narratives, temàtiques recurrents.

Recepció crítica.

Avaluació

Comentari interpretatiu dels textos programàtics.

Anàlisi detallada dels elements propis de la narració.

Avaluació de la trajectòria interpretativa registrada en la recepció crítica de Laura a la ciutat dels sants.