« tornar

C203304 - Femení plural: perspectives de gènere en l’art contemporani

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Caterina Almirall Rotés, Helena Rotes Rull
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Horari Sessions virtuals

dies 1, 2, 3,6, 7, 8 i 9 de juliol de 17 h a 19 h.

dia 10 de 17 a 18 h.

Descripció

Aquest curs proposa abordar la història de l’art contemporani des d’una perspectiva de gènere amb l’objectiu de reconèixer unes pràctiques artístiques que sistemàticament han estat ignorades o oblidades per una historiografia de l’art esbiaixada per una visió patriarcal. Proposem, doncs, una historiografia feminista que inclogui tant les dones artistes que han estat invisibilitzades en els relats hegemònics com aquelles que s’han inclòs categoritzades en etiquetes que no els fan justícia. No proposem, per tant, una història de l’art femení, ni un art de dones, sinó una altra història de l’art, explicada des de les veus que han estat callades massa temps. Una història de les pràctiques artístiques diversa i diversificadora on els estils, els temes, les formes són tan variants com ho són les mateixes artistes i els contextos en què van treballar.

Les visites als museus seran substituïdes per material en línia i visites virtuals.

Objectius

  • Comprendre la història de l’art recent des d’una perspectiva situada i conscient, que implica una visió de gènere.
  • Oferir una lectura de les pràctiques artístiques holística, desjerarquitzada, orgànica, desromantitzadora i contemporània.
  • Concebre aquesta perspectiva no com una excepció sinó com una realitat social actual.
  • Adquirir unes eines bàsiques per apropar-se a l’art contemporani de manera comprensiva.
  • Conèixer les artistes que han participat en el desenvolupament dels corrents artístics actuals i contemporanis i el seu rol en cada context.

Metodologia

Treball a l’aula amb imatges, vídeos i textos i treball en museus i sales d’exposicions.

Avaluació

Es valorarà l’assistència i la participació activa durant les sessions virtuals.  

Observacions

El curs inclou la visita a dos museus i centres d’art de Barcelona.