« tornar

C203404 - Desenvolupem la competència científica mitjançant el projecte “Ciències 12-15”

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Concepción Calvo Lomero, Gemma Garcia Caceres, Joan Aliberas Maymi, Josefa Guitart Mas, Josep Corominas Viñas, Josep Lluís Estaña Viver, Mercè Guerrero Sala, Mercè Izquierdo Aymerich, Tomàs Luis Aguilera Juan
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

 

Descripció

Presentem un projecte curricular per a l’ESO (de primer a tercer), “Competències de pensament científic, Ciències 12-15”, fonamentat en aportacions de la recerca recent en didàctica de les ciències. Està pensat per activar les emocions i el raonament de sentit comú dels alumnes i així estimular-ne l’aprenentatge de les ciències (motivació intrínseca).  

Tot fent ciència a la seva mida, l’alumnat va adquirint-ne els coneixements i les competències corresponents. L’hem estat aplicant en diversos centres durant anys amb bons resultats, que aprecien tant el professorat com l’alumnat. 

Objectius

Presentar un projecte didàctic de "ciència per a tothom", amb el qual, a l'aula o al laboratori, es discuteix, s'argumenta, s'introdueix el llenguatge científic; en definitiva, es du a terme activitat científica amb sentit per als alumnes.

Conèixer les activitats principals que es proposen a l'alumnat i analitzar-ne la funció didàctica.

Convidar els professors assistents a portar el projecte a les seves classes, ja que és obert, compta amb el suport del Departament d’Educació i de la Universitat Autònoma, i el volem enriquir a partir de la seva aplicació en els centres i de l’avaluació dels resultats que s’hi obtenen.

Metodologia

Per conèixer el projecte els assistents al curs disposaran d’unes presentacions narrades que trobaran a la xarxa. Hi podran trobar tant una descripció de les unitats, amb les seves activitats principals, com algunes reflexions sobre aspectes reguladors de l’activitat dels alumnes. Posteriorment en cada connexió caldrà elaborar una petita síntesi i reflexió personal sobre el que s’ha exposat per al nivell d’ESO corresponent. A la darrera connexió es farà un debat sobre les possibilitats reals d’utilització del pro-jecte, vistes des del punt de vista personal.
Seguir les presentacions d’un nivell i elaborar les tasques corresponents suposa un total de 14 hores de feina. En deixem una de marge per si alguna tasca s’allarga més.

Dimecres 1 de juliol

9-10 h primera connexió interactiva (1 h)

            Presentació del curs

            Proposta de tasca n. 1

Personalment (3 h)

            Presentació de les unitats 1, 2 i 3, de primer d’ESO

            Presentació “Què vol dir modelitzar?”

            Elaboració de la tasca n.1

 

Divendres 3 de juliol

9-10 h segona connexió interactiva (1 h)

            Comentaris a la tasca n. 1

            Proposta de tasca n. 2

Personalment (3 h)

            Presentació de les unitats 4, 5 i 6, de segon d’ESO

            Presentació “Què canvia en l’organització de l’aula?”

 

Dimarts 7 de juliol

9-10 h tercera connexió interactiva (1 h)

            Comentaris a la tasca n. 2

            Proposta de tasca n. 3

Personalment (3 h)

            Presentació de les unitats 7, 8 i 9, de tercer d’ESO

            Presentació “Què canvia en l’avaluació?”

 

Divendres 10 de juliol

9-11 h quarta connexió interactiva (2 h)

            Comentaris a la tasca n. 3

            Debat final sobre el curs i perspectives de futur

 

 

Calendari de les classes virtuals, amb connexió en temps real

1 de juliol de 9 a 10 h

3 de juliol de 9 a 10 h

7 de juliol de 9 a 10 h

10 de juliol de 9 a 11 h

Avaluació

Es tindrà en compte l'assistència regular i la participació i implicació en les activitats i els debats.