« tornar

203404 - Desenvolupem la competència científica mitjançant el projecte “Ciències 12-15”

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Concepción Calvo Lomero, Gemma Garcia Caceres, Joan Aliberas Maymi, Josefa Guitart Mas, Josep Corominas Viñas, Josep Lluís Estaña Viver, Mercè Guerrero Sala, Mercè Izquierdo Aymerich, Tomàs Luis Aguilera Juan
Data del 6 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

Presentem un projecte curricular per a l’ESO (de primer a tercer), “Competències de pensament científic, Ciències 12-15”, fonamentat en aportacions de la recerca recent en didàctica de les ciències. Està pensat per activar les emocions i el raonament de sentit comú dels alumnes i així estimular el seu aprenentatge de les ciències (motivació intrínseca).

Tot fent ciència a la seva mida, l’alumnat va adquirint-ne els coneixements i les competències corresponents. L’hem estat aplicant en diversos centres durant anys amb bons resultats, que aprecien tant el professorat com l’alumnat.

Objectius

  • Presentar un projecte didàctic de “ciència per a tothom” amb el qual a l’aula o al laboratori s’experimenta, es discuteix, s’argumenta, s’introdueix el llenguatge científic; en definitiva, es du a terme activitat científica amb sentit per als alumnes.
  • Realitzar les principals activitats que es proposen a l’alumnat i analitzar-ne la funció didàctica.
  • Convidar els professors assistents a portar el projecte a les seves classes, ja que és obert, compta amb el suport del Departament d’Educació i de la Universitat Autònoma, i el volem enriquir a partir de la seva aplicació en els centres i de l’avaluació dels resultats que s’hi obtenen.

Metodologia

El temps del curs es repartirà en quatre tipus d’activitats, ordenades de més a menys durada:

1. La majoria del temps es presentaran algunes de les activitats més importants previstes en cadascuna de les unitats del projecte perquè els assistents les realitzin personalment en grup, subministrant-los el material necessari.

2. Després de les activitats clau d’una unitat, farem una breu repassada del fil conductor de la unitat sencera per mostrar com la relació entre les activitats va permetent a l’alumnat construir els diversos models científics previstos en els programes oficials.

3. Dedicarem estones més esporàdiques a comentar i fer activitats sobre aspectes transversals: avaluació, treball per projectes, activitats de síntesi... i posant un accent especial en la modelització.

4. Finalment, algunes estones del principi i del final del curs seran per parlar de les expectatives dels assistents i de fins a quin punt les han sentit satisfetes en acabat, així com la relació que cada assistent vol mantenir amb el projecte en el futur.

En tots aquests moments es vol estimular el debat, el dubte, la crítica, l’argumentació... i les emocions positives. És també el que volem aconseguir a les classes d’ESO!

Avaluació

Es tindrà en compte l’assistència regular i la participació i implicació en les activitats i debats