« tornar

203902 - Intel•ligència emocional a l’aula: com i per a què?

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Milos Salgueda Colomer
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

Descripció

Curs pràctic sobre estratègies de consciència i autoregulació emocional útils per millorar la relació amb l’alumnat i promoure la pròpia salut emocional, introduint elements que ajudin a desenvolupar la competència emocional de l’alumnat.

 Objectius

  • Adquirir coneixements i estratègies que promoguin el desenvolupament d’una bona competència emocional del professorat que, d’una banda, els ajudi a gestionar els conflictes d’una forma positiva i per tant a millorar el clima d’aula, i de l’altra, els doni eines per afrontar positivament situacions emocionalment intenses que poden presentar-se a l’aula (dols, ansietat, pors...).
  • Tenir cura de la pròpia salut emocional i per tant reduir l’estrès associat a la professió docent.
  • Oferir recursos per incloure aspectes de l’educació emocional en les diferents matèries per tal de poder treballar el tema de forma transversal.

 Metodologia

Aquest curs combinarà l’aportació d’estratègies i coneixements teòrics amb la reflexió personal guiada que ajudi a fer la transferència a la pròpia vivència dels aspectes treballats.

S’aportarà bibliografia i altres materials àudio per complementar el treball realitzat en el curs.

 Avaluació

Per tal de valorar l’assoliment dels objectius es demanarà als assistents que presentin un breu projecte de com incorporaran els continguts del curs en la seva pràctica docent.