« tornar

C203013 - L’atenció a la diversitat a secundària

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat David Codina Regàs, Jessica Chaves Cayuela, Magda de la Maza Peiró, Marta Bellvehí Calm
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dillluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

 

Descripció

Partint de l’estudi del cas contextualitzat d’un/a alumne/a amb unes dificultats concretes, es definirà el procés en 4 mòduls de treball. Aquest/a alumne/a podria ser un de tants com hi ha als centres educatius avui dia; per això, la nostra pretensió és establir en 4 mòduls el treball que un tutor/professor hauria de realitzar des de la detecció fins a la programació d’aula.

Continguts

 • L’entrevista.
 • La demanda.
 • Informe NESE-NEE.
 • El PI.
 • Mesures universals / DUA.
 • Programació d’aula.

Objectius

A la finalització del curs l’alumne serà capaç de:

 • Plantejar una entrevista de manera eficaç i eficient, tot recollint la informació necessària per tal de crear un perfil d’alumne/a i els seus handicaps.
 • Realitzar una demanda utilitzant un model concret de document a partir del perfil de l’alumne/a.
 • Conèixer les diferents categories de tipologia NESE-NEE.
 • Redactar el PI d’un alumn@ tenint en compte les indicacions post-CAD i les observacions de tots els professionals implicats en un cas.
 • Conèixer les mesures universals d’aprenentatge i el disseny universal d’aprenentatge.
 • Concretar a la programació d’aula les mesures universals d’aprenentatge tot dissenyant activitats des d’una perspectiva dualitzadora.

Metodologia

 • El curs es fonamentarà en 4 blocs temàtics establerts per fases.
 • Dins de cada bloc es passaran informacions del cas i documentació per realitzar les activitats d’avaluació.
 • S’intentarà que hi hagi activitats de participació asíncrona (debats) per tal de resoldre dubtes i, si escau, ampliar documentació.

Avaluació

 • Realització de les activitats dels diferents mòduls.
 • Participació als fòrums que s’estableixin obligatoris.