« tornar

C203717 - Eines 2.0: crea continguts en línia molt didàctics, integra animació i so, implementa l’entorn Google Suite en les teves creacions (nivell avançat) (transversal)(Places exhaurides)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Xavier Medina Yrigoyen
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic

Eines 2.0 (nivell avançat):

 Crea continguts en línia molt didàctics, integra animació i so, implementa l’entorn Google Suite en les teves creacions

 

Adreçat a Internivells / 20 hores en línia - Plataforma Moodle

 

Descripció

Possiblement ja fa temps que et mous en el món educatiu en línia, hi tens experiència i et vols llançar a nous reptes, com generar, amb eines potents i visuals, recursos avaluatius, de gamificació, avançar en més habilitats en Google Suite i les seves eines, i implementar en les teves habilitats vídeos tutorials, so i publicació a YouTube Studio.

En el curs anirem relacionant les diverses eines i les anirem integrant entre elles per acabar generant els espais en línia de publicació i on visualitzar-les.

 

Caldrà tenir un compte de Gmail i possibilitat d’enregistrar per mitjà de micròfon extern o intern.

 

 

Eix/Prioritat

Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral. 

Matèria

Tecnologia de la informació i comunicació - educació.

Projecte, llengua, matemàtiques, tecnologia.

 

1. OBJECTIUS

1. Adquirir coneixement de les eines presentades i les seves característiques.

2. Conèixer la utilitat de cada eina en la tasca de gestió tècnica del mestre i les seves possibilitats per a l’etapa o el nivell en què treballa.

3. Utilitzar eines tècniques exposades amb orientació didàctica creant així exemples pràctics.

4. Fer ús d’eines d’entorns facilitadors per a l’allotjament de contingut o per a la comunicació dels seus membres.

 

 

Objectius específics 

Objectiu 1: 

El docent ha de ser capaç de generar material avaluatiu en línia adreçat als seus alumnes incorporant-hi diversos mitjans tècnics, lúdics i d’animació.

Objectiu 2: 

El docent ha de ser capaç de gestionar els principals usos que ofereix Google Suite, en la creació d’un site, el seu enriquiment, i implementat pel treball cooperatiu per mitjà de documents compartits incrustats.

Objectiu 3: 

El docent ha de ser capaç de crear i gestionar repositoris de continguts digitals atractius per a l’alumnat i útils per al mestre.

Objectiu 4: 

El docent ha de ser capaç d’enregistrar àudio, incloure sons i músiques i generar un vídeo tutorial adreçat als alumnes, posicionat a YouTube o Google Drive.

 

2. CONTINGUTS

INTEGRA IMATGE I SO

 

1. Vols fer un vídeo tutorial en línia i publicar-lo? Enregistra’t la veu, afegeix música, posa fletxes, assenyala, posa figures geomètriques, organitza’l en carpetes. Publica el vídeo en diversos llocs.

2. Youtuber educatiu? Vols tenir un canal de YouTube on publicar els teus vídeos tutorials? Publica i treballa dins de YouTube Studio per retocar els teus vídeos i millora les teves creacions. 

3. Enregistra àudio, exporta arxiu de so, barreja música, afegeix efectes i prova més eines en línia per enregistrar-te la veu. Publica-ho a la xarxa i fes que els teus alumnes interactuïn.

 

CREA CONTINGUTS

 

4. Educaplay: Si vols generar els millors exercicis en línia per als teus alumnes, amb multitud de tipus de preguntes i formats, has trobat l’eina en forma de plataforma, que també et permetrà generar grups tancats d’alumnes, amb registre o sense, per un codi i amb reptes.

 

5. Genially: sí, Genially és una plataforma genial, crea exercicis de preguntes en línia amb efectes visuals fantàstics, motivadors, genera reptes, és gamificació en línia, des de preguntes amb decorats efectistes fins a un escape room!!, amb presentacions d’animació dinàmiques i interactives amb l’alumne.

 

 

 

INTERACTUA EN LA INTERFÍCIE DE GOOGLE SUITE

 

6. Descobreix alguns trucs de Google Docs que potser no coneixes

Utilitats pràctiques curioses i interactivitat amb l’alumnat, inserint àudio, notificacions, dictat, comentaris... Treu el màxim partit a Google Docs, sempre hi ha coses noves que Google incorpora.

 

7. Avalua amb els Formularis de Google i fes enquestes. Crea proves puntuables i recull resultats i opinions en el teu Drive.

 

8. Google sites, potser el coneixes, o n’has fet algun, però potser et queden noves coses a descobrir. Posa un àudio fet per tu, crea pàgines visibles i invisibles, crea un disseny de persianes horitzontals i desplegables, insereix altres serveis nous de Google i publica en el teu site les eines que has treballat en aquest curs.

 

 

 

3. METODOLOGIA

 

Abans d’iniciar curs, en els dies previs, s’enviarà un formulari de Google per valorar el nivell, les expectatives i els coneixements previs de les persones que volen fer el curs, i també per conèixer-ne els interessos i les necessitats. Això pot condicionar l’ordre del curs pel que fa a la programació.

 

El desenvolupament del curs dependrà de l’adaptació del professor al ritme i les necessitats del grup. Les sessions estaran pautades per eines i blocs.

En cada secció de l’eina, se n’explicarà per escrit les característiques, els pros i contres i també s’enregistrarà un àudio per part del formador donant algunes indicacions.

A continuació es presentaran vídeos tutorials, seqüenciats per tal que l’alumne puguin anar seguint els passos adients per dominar l’eina.

En cada eina, es demanarà que l’alumne pugui crear un arxiu o publicació i el pengi a l’apartat de tasques.

També es podrà demanar puntualment la resposta d’un qüestionari, i la participació en el fòrum per compartir dubtes i/o parlar de l’eina.

Es valorarà per part del formador, en funció de les dades de l’enquesta, el fet de poder dirigir un itinerari de sessions marcat a la plataforma Moodle i fer que l’alumne per passar a una altra secció hagi hagut d’haver completat la prèvia o, d’altra banda, oferir un itinerari més lliure.

El formador, via plataforma, acompanyarà els alumnes des de la recepció de les tasques, des del correu electrònic i també des dels fòrums que es puguin obrir i en la resolució de dubtes.

Es farà ús del treball cooperatiu de l’alumnat, i compartint també creacions en un site, per tal també de fer un ús de l’eina tractada.

4. Avaluació

En l’avaluació es tindrà present:

● Nivell d’assistència i connectivitat en línia al curs: l’assistència al curs passa per la realització de tasques i el nivell de connectivitat.

● Entrega de tasques i qualitat d’aquestes: de cada eina s’haurà d’entregar algun exercici creat i també hi haurà la possibilitat d’entregar més creacions.

● Participació en els fòrums: es debatran quines possibilitats de com aplicaran les eines tenen els alumnes, es plantejaran dubtes, etc., per generar debat i aportar idees entre tots sobres les eines, i que els dubtes puguin també ser contestats pels alumnes  i no sols pel professor.

 En l’avaluació de tasques l’alumne haurà de realitzar els exercicis següents.

Tasca 1: Realització d’un vídeo tutorial amb les eines Apowersoft o Screen o matic, amb contingut educatiu, i amb la possibilitat d’incorporar-hi música.

Tasca 2: Creació d’un canal de YouTube per part de l’alumne on posicionar algun vídeo tutorial retocat amb YouTube Studio.

Tasca 3: Enregistrament d’una producció sonora amb possibles eines com Speakpipe, Online voice recorder, Vocaroo, Rev_onlinevoicerecorder, Audacity amb la presentació de l’escaleta escrita. Es valorarà més la inclusió de barreges musicals i efectes de so amb l’eina Audacity, en l’enregistrament sonor.

L’alumne haurà de posicionar en línia l’arxiu de so per tal que els futurs alumnes hi puguin interactuar.

-          Tasca 4: Creació d’un arxiu en línia de gamificació amb l’eina Educaplay amb contingut educatiu, on es valorarà el procés que el futur alumne escolar hauria de fer per assolir l’objectiu final (l’alumne professor que cursa el curs triarà una de les moltes eines que ofereix Educaplay).

-          Tasca 5: Creació d’una presentació en format gamificació de les diverses plantilles que té Genially, amb contingut elaborat per l’alumne que fa el curs. Es valorarà la creativitat i l’aspecte lúdic i de gamificació.

-          Tasca 6: Creació d’un document compartit de text de Google Docs, on es valorarà l’enriquiment de fer ús de les eines Kaizena audio, comentaris, notificacions, dictat…

-          Tasca 7: Creació d’un arxiu d’avaluació o enquesta amb Google Formularis, i el seu conseqüent respositori de resultats. Es valorarà la creativitat en el contingut i format de preguntes com també la inserció d’altres elements multimèdia.

-          Tasca 8: Realització d’un Site de Google on es valorarà la inclusió de les diverses eines treballades en el curs abans esmentades, així com el seu disseny i la utilització de les diverses prestacions que ofereix l’eina Site.

 

La presentació de tasques serà marcada pel calendari ofert a principi del curs de formació, i seran programades al llarg del curs. Es valorarà la presentació dins del termini establert.

L’alumne ha de presentar un mínim d’un 75% de les tasques proposades per tenir la certificació.