« tornar

211200 - Joan Brossa i la poesia experimental

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Judith Barnés Martín
Data del 19 d’octubre al 16 de novembre. De 0:00 a 0:00
Dies tots
Adreça
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat75,00€

Descripció

Per tal d’aprofundir en els processos creatius i en la manera com Joan Brossa concebia la creació poètica, oferim un programa formatiu per eixamplar el concepte de poesia i experimentar amb el llenguatge poètic des de diferents vessants: experimentació literària, visual, sonora i performàtica. Per tal de fer-ho possible, partirem de la creació poètica brossiana i ens obrirem a la creació contemporània acompanyats d’altres creadors que segueixen l’estela brossiana, tant des del punt de vista del disseny gràfic com de les escriptures radicals i l’experimentació sonora i performàtica.

 Objectius

Tenir un coneixement més ampli sobre la poesia experimental i la creació contemporània.

Posar el focus d’atenció en els processos creatius i no tant en els resultats.

Desenvolupar projectes educatius transversals a l’aula.

Fer ús dels dispositius mòbils i de les xarxes socials des d’un punt de vista creatiu.

 Metodologia

Cada sessió se centrarà en un gènere creatiu diferent: poesia literària, poesia visual, performance i creació sonora. El curs serà extremadament pràctic i participatiu. Hi haurà molt de diàleg i el treball compartit, malgrat la virtualitat del curs, serà habitual. Cada sessió començarà amb una pregunta o un exercici que activarà la sessió i en cada sessió es presentaran creadors contemporanis afins a Brossa. Es donaran recursos i eines per aplicar i treballar a l’aula. De fet, es demanarà als participants que facin una memòria visual a partir de l’aprenentatge adquirit durant les diferents sessions. Aquestes memòries seran presentades a la darrera sessió de treball.

El curs tindrà lloc els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9 i 16 de novembre.

La part presencial (en format virtual) serà tots els dies de 18 a 19.30h.

La resta d'hores seran computades per tasques a desenvolupar des de casa per tal de preparar els continguts que seran tractats a la sessió següent. Per tant, hi haurà un total de 7.5 hores en videoconferència i 7.5 h de trebll personal.

Avaluació

Cada sessió començarà amb una pregunta o un exercici que activarà conceptes i dinàmiques. A més, entre les diferents sessions es demanarà als participants que preparin materials que seran tractats a la sessió següent.

La memòria visual a presentar durant la darrera sessió acabarà de fer visible el correcte assoliment dels objectius.