« tornar

211202 - La GEIEC en l’ensenyament i l’edició

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data de 9 al 23 de novembre de 2020. De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció

Exposició i debat de les qüestions imprescindibles de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) i criteris per resoldre punts conflictius de la llengua catalana en l’ensenyament i l’edició de textos.

 Objectius

  • Resoldre els dubtes que pot haver generat la GEIEC.
  • Argumentar-ne les solucions, segons els registres.
  • Disposar de barems de correcció en l’ensenyament i també en l’edició de textos.

 

Continguts

1. Conceptes previs:

  • Els registres formals i informals i relació amb la normativa.
  • Les marques normatives bàsiques: no acceptable, s’evita i preferible.
  • Barems de correcció en l’ensenyament i en l’edició de textos.

 

2. Sintaxi: construccions pronominals de subjecte indefinit, construccions de gerundi, el pleonasme en oracions de relatiu, usos del possessiu, l’ordre de constituents en l’oració, l’elisió i el canvi de preposició davant de substantives, la predicació verbal, duplicats pronominals, usos lexicalitzats dels pronoms en i hi, la preposició a davant de CD, límits en la pronominalització dels complements, subordinades amb un relatiu amb valor temporal, locatiu o de manera, etc.

3. Morfologia: flexió verbal, plurals, alteracions en els verbs seguits de pronom feble.

4. Fonètica i fonologia: vocalisme i consonantisme (sonoritzacions, sensibilitzacions, elisions, simplificacions…), segons registres formals i informals.

Avaluació

Proposta de 45 frases puntuables, amb tres opcions de resposta representatives de les novetats de la GEIEC, que permetran veure la distinció entre la norma anterior i l’actual, matisant la solució segons el registre lingüístic. A més, hi haurà els diversos espais de consulta del Moodle i s’obriran fòrums de participació, que també seran puntuables. 

Es faran servir els programes Moodle, Microsoft Teams 

Horari de les sessions virtuals

Dates del curs: del 9 al 23 de novembre

Dies sessions Teams: 11 (dc), 16 (dl) i 23 (dl), de 16 a 17 h

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »