« tornar

211002 - L’atenció a la diversitat a secundària

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat David Codina Regàs, Magda de la Maza Peiró, Marta Bellvehí Calm
Data del 2 de novembre al 4 de desembre. De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció  

Partint de l’estudi del cas contextualitzat d’alumnat amb unes dificultats concretes es definirà el procés en quatre mòduls de treball. Aquests alumnes podrien ser un de tants com hi ha als centres educatius avui dia; per això, la nostra pretensió és establir en quatre mòduls el treball que un tutor/professor hauria de realitzar des de la detecció fins a la programació d’aula.  

Continguts  

 • L’entrevista. 
 • La demanda. 
 • Informe NESE-NEE. 
 • El PI. 
 • Mesures universals / DUA. 
 • Programació d’aula. 
 •  

Objectius  

A la finalització del curs l’alumne serà capaç de: 

 • Plantejar una entrevista de manera eficaç i eficient, tot recollint la informació necessària per tal de crear un perfil d’alumnat i els seus handicaps. 
 • Realitzar una demanda utilitzant un model concret de document a partir del perfil de l’alumnat. 
 • Conèixer les diferents categories de tipologia NESE-NEE. 
 • Redactar el PI de l’alumne/a tenint en compte les indicacions post-CAD i les observacions de tots els professionals implicats en un cas. 
 • Conèixer les mesures universals d’aprenentatge i el disseny universal d’aprenentatge. 
 • Concretar a la programació d’aula les mesures universals d’aprenentatge tot dissenyant activitats des d’una perspectiva dualitzadora. 

 

Metodologia 

El curs es fonamenta en quatre blocs temàtics establerts per fases. 

Dins de cada bloc es passaran informacions del cas i documentació per realitzar les activitats d’avaluació. 

S’intentarà que hi hagi activitats de participació asíncrona (debats) per tal de resoldre dubtes i, si escau, ampliar documentació.  

Avaluació 

 • Realització de les activitats dels diferents mòduls. 
 • Participació als fòrums que s’estableixin obligatoris. 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »