« tornar

211208 - Anglès B2 Part 1

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 8 d’octubre al 27 de maig . De 18:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça En línia
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ 

Curs per perfeccionar l’anglès oral i escrit amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. Nivell B2 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües).

Per accedir al curs cal haver adquirit les competències del nivell bàsic d’anglès B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una PROVA DE NIVELL

 

OBJECTIUS  

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi alt.

 • Saber intervenir en debats o diàlegs sobre temes d’interès general.
 • Mantenir converses en les quals s’han de narrar, descriure, de manera clara i ordenada, ampliar i aprofundir en les funcions comunicatives de la llengua estudiades en cursos precedents.
 • Produir textos clars, i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d’estils com ara cartes formals i informals (carta de sol·licitud de feina, correu electrònic), redaccions descriptives i discursives.
 • Entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d’especialització.
 • Poder expressar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de tots els interlocutors.

 

CONTINGUTS 

 

Gramàtica

 

 • Question formation
 • Auxiliary verbs
 • The + adjective + the comparatives
 • Present Perfect Simple and Continuous
 • Using adjectives as nouns
 • Narrative tenses, Past Perfect continuous
 • Comparatives and superlatives
 • So /such… that
 • The position of adverbs and adjectives
 • Future Perfect and Future Continuous
 • Zero and first conditional
 • Future time clauses
 • Unreal conditionals
 • Structures after wish
 • Review of verb tenses; present, past and future

 

Temes

 • Questions, answers and reacting
 • Beliefs
 • Working out meaning from context
 • Compound nouns
 • Illnesses and injuries
 • Clothes and fashion
 • Air travel
 • Adverbs and adverbial phrases
 • The environment
 • Expressions with take
 • Short stories, myths and legends
 • Feelings
 • Verbs or –ed/ -ing adjectives


 

METODOLOGIA

Llibre de text: English File Upper-Intermediate 4a Edició (WITH ONLINE PRACTICE) Oxford university Press amb sessions presencials per ZOOM.

 

AVALUACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% dels sessions virtuals i superar satisfactòriament els exercicis i proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

 

(a) AVALUACIÓ CONTINUADA - 70% 

 

 • 15% basat en l’assistència i la participació a classe, als fòrums i les discussions. 
 • 15% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs. 
 • 20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs. 
 • 20% basat en les proves al final de cada unitat.

 

 

(b) prova de síntesi - 30

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »