« tornar

211211 - ANGLÈS ORAL: CONVERSA BÀSIC (A2-B1) PART 2

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell A2 (Pre-intermedi)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 8 d’octubre al 27 de maig . De 18:00 a 19:40
Dies Dijous
Adreça En línia
Total hores 50
Preu
Col·legiat250,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores250,00€
No col·legiat300,00€

DESCRIPCIÓ

Curs destinat a estudiants amb un nivell elemental/preintermedi, que volen practicar conversa anglès per viatjar o refrescar el seu nivell. La comprensió i l’expressió orals en són els eixos principals. Es tracta de gaudir i xerrar en anglès sense pressa ni pressió. Per accedir al curs es recomana tenir com a mínim un nivell equivalent al A2 o haver fet orientativament dos anys d’anglès.

 

OBJECTIUS

Millorar l’expressió oral, així com la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès

 • Aprendre a interactuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària.
 • Adquirir confiança, fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos i donar opinions.
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

Metodologia

S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

 

CONTINGUTS

 Els articles i els àudios seran elegits per tal de cobrir les següents àrees del llenguatge / interès:

 

 • Introducing yourself
 • Personality and Character
 • Appearance
 • Hobbies and interests
 • Shopping in English
 • Food and drink
 • Describing places
 • Music and songs
 • Checking in at a hotel
 • Ordering food in a restaurant
 • Health: At the pharmacy
 • Asking for and giving directions

 

 

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i participar activament al llarg del curs

 

5. AVALUACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit a les activitats orals a classe. Cal assolir el llenguatge i mostrar un ús autònom de les estructures mitjançant la improvisació.

 

Tots els nostres cursos orals inclouen un procés d’avaluació continuada del progrés dels alumnes. Aquesta avaluació continuada, que té una finalitat formativa i que consta de diverses proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs, es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, en termes de domini de l’idioma en la comprensió oral i expressió oral. L’assoliment dels objectius d’un curs dona dret a l’obtenció d’un certificat de superació de curs, en el qual consten les dades personals de l’estudiant, l’idioma, el nivell del curs i la correspondència d’aquest nivell en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 

AVALUACIÓ CONTINUADA - 50%

 

•           20% basat en l’assistència i la participació activa a classe.

 

•           80% basat en la nota global de les activitats tipus role-play i discussions a classe. 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »