« tornar

23002 - Actualització de continguts. Llengua castellana i literatura castellana

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data per determinar. De 17:00 a 19:00
Dies divendres
Adreça En línia
Total hores 40
Preu
Col·legiat400,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores400,00€
No col·legiat600,00€

Descripció

El desenvolupament d’un tema forma part de la part de la fase d’oposició i aquesta part, si no s’aprova, és eliminatòria. És cert que les darreres convocatòries d’oposicions per a l’ingrés i accés a cossos docents cada cop estan més enfocades a la realització pràctica dels continguts en l’espai de l’aula. Els continguts del temari ajuden a fornir de sentit la nostra pràctica.

Per tant, en el nostre curs es planteja una lectura teòrica i pràctica de com s’ha de resoldre aquesta part de les oposicions i les aplicacions didàctiques dels continguts del temari de les oposicions.

 

Objectius

Presentar els materials i els continguts del temari d’oposicions, així com l’estat actual de la qüestió (bibliografia i recursos en línia).

Vincular els materials acadèmics dels continguts amb el currículum de l’ESO i el Batxillerat.

Practicar la preparació i redacció dels temes.

Treballar exemples didàctics sobre els temes.

 

Metodologia

Trobades setmanals de dues hores a través dels enllaços de Microsoft Teams, on el professorat presentarà i explicarà els continguts.

Durant la setmana cada alumne haurà de realitzar petites redaccions i composicions sobre els temes.

Entre cadascuna de les trobades també es resoldran dubtes individuals. Cada setmana es distribuiran –segons el nombre d’alumnes– les trobades particulars.

 

Activitats

Explicació i recomanacions dels professors a l’hora d’encarar la tasca de preparació i redacció d’un tema.

Aplicació didàctica de cada tema amb propostes per a l’ESO i el Batxillerat.

Resolució de dubtes i de les intervencions didàctiques vinculades als diferents temes.

 

Avaluació i acreditació

Acreditar el 80 % d’assistència virtual.

Lliurar les tasques demanades pel professor (el 60 % de les treballades durant el curs).

 

Temporització (6 setmanes)

 

Setmana

Trobada telemàtica

Microsoft Teams

Divendres

17-19 h

Tasques síncrones compartides (realització amb retorn del professor)

Tasques individuals

(variarà cada setmana segons el nombre d’alumnes)

Divendres 19-20 h

Setmana 1

2,30 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 2

2,30 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 3

2,30 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 4

2,30 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 5

2,30 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 6

2,30 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 7

2,30 hores

2 hores

2 hores