« tornar

23004 - Programació didàctica per competències. Llengua castellana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data per determinar. De 17:00 a 19:00
Dies divendres
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Descripció

El curs proposa la preparació d’una Programació didàctica competencial, així com l’elaboració d’unitats didàctiques dintre del marc legislatiu vigent. Tot el que es treballi teòricament s’enfocarà a la seva realització a l’aula, és a dir, es farà servir no només per aprovar les oposicions, sinó que tot es basarà en la pràctica real quotidiana (estratègies, eines educatives, atenció a la diversitat, TIC i TAC, etc.).

Per tant, ens ocuparem dels diferents aspectes que apareixen a les programacions: competències, continguts, criteris d’avaluació, gradacions d’assoliment, metodologia, gestió d’aula, atenció a tot l’alumnat (diversitat i NEE), instruments d’avaluació, etc.

 

Objectius

Millorar la planificació, l’organització i el disseny de programacions didàctiques del currículum de Llengua castellana i literatura segons la perspectiva competencial.

Conèixer les eines pedagògiques i didàctiques per a la programació, des dels aspectes legals i administratius fins als aspectes organitzatius: objectius, competències, continguts, metodologia, activitats d’EA i avaluació (gradació d’assoliment, etc.).

Dissenyar exemples concrets i específics d’unitats didàctiques vinculades als continguts curriculars en qualsevol curs del currículum.

Treballar amb les eines al nostre abast la diversitat a l’aula.

Ajudar a prendre decisions i a justificar-les.

Treballar els diferents tipus d’Avaluació: formadora, formativa, etc., i els seus ins

 

Metodologia

Trobades setmanals de dues hores a través dels enllaços de Microsoft Teams, on es plantejaran els objectius de treball de la setmana.

Durant la setmana cada alumne treballarà els aspectes concrets que estigui preparant.

Entre cadascuna de les trobades també es resoldran dubtes individuals. Cada setmana es distribuiran –segons el nombre d’alumnes‒ les trobades particulars.

 

Activitats

Disseny de totes les parts d’una programació: tria del curs, del model de centre, del disseny de les unitats didàctiques i de la resta dels apartats: objectius, competències, metodologia, activitats d’EA i avaluació.

 

Avaluació i acreditació

Acreditar el 80 % d’assistència virtual.

Lliurar les tasques demanades pel professor (el 60 % de les demanades).

 

Temporització

 

Setmana

Trobada telemàtica

Microsoft Teams

Tasques compartides (realització amb retorn del professor)

Tasques individuals

(variarà cada setmana segons el nombre d’alumnes)

Setmana 1

2 hores

1,30 hores

1 hora

Setmana 2

2 hores

1 hora

1 hora

Setmana 3

2 hores

1,30 hores

1 hora

Setmana 4

2 hores

1 hora

1 hora

Setmana 5

2 hores

1,30 hores

1 hora

Setmana 6

2 hores

1 hora

1 hora

Setmana 7

2 hores

1,30 hores

1 hora