« tornar

23007 - Programar i avaluar per competències a llengua catalana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Laura Rodriguez Vidal
Data per determinar. De 17:00 a 19:00
Dies Dimarts
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Objectius del curs                                                                                                        

- Preparar la prova B de la convocatòria d'oposicions: la programació.

 - Analitzar els documents prescriptius i orientatius del currículum per reflexionar de forma compartida sobre les implicacions educatives de l’aprenentatge per competències.

 - Aprendre a utilitzar les eines que aporta l’avaluació formativa i formadora a partir de la gestió de formats d’aprenentatge interactius i participatius.

 - Fer pràctiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica el fet de programar l’activitat d’aula a l'ESO i al batxillerat (redacció d’objectius, selecció de continguts...)

 - Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial.

 - Programar, dissenyar i aplicar recursos didàctics en el context del currículum per competències, integrant l’avaluació com un element rellevant des de la reflexió i la consciència de mètode didàctic.

 

Continguts                                                                                                        

- L’anàlisi dels elements curriculars a l’ensenyament secundari.

- El desplegament del currículum a l’aula: la programació didàctica de la matèria de llengua i literatura catalanes.

- L’adequació i redacció d’objectius i continguts.

- L’avaluació per competències.

- Els àmbits transversals del currículum.

- Les metodologies d’aprenentatge competencials i reflexives centrades en els aprenents i en la funcionalitat dels continguts.

 

Metodologia

Al final de cada sessió en temps real es proposarà una tasca que s’haurà de resoldre abans de la sessió següent (Moodle).

També hi haurà un fòrum (Moodle) per anar-hi plantejant tots els dubtes que vagin sorgint i que pot ser una eina molt rica d’idees i per compartir opinions.

 

Avaluació

Assistència a les sessions virtuals i compleció de les tasques que es vagin demanant.

Lliurament d’una unitat didàctica com a projecte final del curs.


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »