« tornar

23012 - Programar i avaluar per competències per a llengua i literatura catalana

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Montserrat Codina Sabé
Data del mes de gener al mes de maig del 2021. De 0:00 a 0:00
Dies En línia
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Objectius

 

Conèixer els documents oficials per extreure’n els beneficis que aporten en el disseny d’activitats d’aprenentatge.

Valorar la importància de l’avaluació formativa i formadora en la consecució de bons resultats acadèmics.

Impulsar l’ús de metodologies didàctiques diverses per afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat.

Donar a conèixer estratègies que facilitin l’atenció a tot l’alumnat i la gestió de la complexitat social i emocional de l’aula.

Elaborar la programació d’una unitat didàctica competencial i justificar les decisions preses.

Aclarir dubtes al voltant del tema del currículum i l’avaluació competencials.

 

 Descripció

 

El curs pretén preparar docents en l’elaboració d’unitats didàctiques competencials per tal que siguin útils en la tasca diària personal i en el treball en equip al centre educatiu. Per tant, treballarem els diferents aspectes que apareixen a les programacions: competències, continguts, criteris d’avaluació, gradacions d’assoliment, metodologia, gestió d’aula, atenció a tot l’alumnat, instruments d’avaluació, etc.

 

Continguts del curs

 

Currículum de l’àmbit lingüístic i dels àmbits transversals: competències, gradació de competències, continguts clau, continguts curriculars, criteris d’avaluació.

 

Material de referència: llibrets de competències, “El Currículum competencial a l’aula”, “Avaluar per aprendre”, Decret d’avaluació.

 

Metodologia didàctica competencial

 

Avaluació formativa, formadora i qualificadora. Instruments d’avaluació.

 

Gestió d’aula en benefici de l’aprenentatge.