« tornar

212201 - El batxillerat i les PAU de llengua castellana i literatura. Continguts, condicions i pràctica.(Places exhaurides)

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data del 19 de febrer al 26 de març. De 17:00 a 19:00
Dies Divendres
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat75,00€

Descripció

Es tracta d’un curs que presenta, descriu i dona suport al professorat de batxillerat en relació amb la connexió entre el currículum de batxillerat i les PAU.

Es presentaran els continguts de les PAU, les condicions de realització, així com la pràctica de qüestions concretes de cursos anteriors.

 

Metodologia

La metodologia serà, d’una banda, de presentació de continguts per part del professorat i, de l’altra, de pràctica en cada sessió sobre models anteriors.

La plataforma per a les sessions virtuals serà el Meet segons el codi i/o enllaç que es faciliti.

En cada sessió es proposaran tasques de participació, elaboració i/o reflexió sobre els continguts i les condicions de les PAU de llengua castellana i literatura.

 

Modalitat (virtual)

Es realitzaran 12 hores telemàtiques en sessions de 2 hores de connexió (segons calendari anterior) i 6 hores no presencials (de treball propi amb tasques setmanals).

 

Objectius 

Conèixer els continguts essencials del currículum de Batxillerat dins de les PAU.

Identificar les condicions concretes de la prova (parts, puntuació, correcció i valoracions).

Practicar les diferents seccions de la prova.

Comprensió lectora

Qüestions sobre les lectures prescriptives

Expressió escrita

Reflexió lingüística.

Conèixer les lectures prescriptives.

Conèixer el glossari gramatical.

 

Continguts

Currículum de batxillerat i PAU.

La comprensió lectora al batxillerat.

Les lectures prescriptives del curs 2020-2021.

L’expressió escrita. Tipus de textos: estructura i pautes de correcció.

La reflexió gramatical: els parells mínims, la gramàtica inversa, el glossari i la qüestió sobre oracions subordinades.

 

Tasques d’avaluació

Presència/assistència al 80 % de les sessions telemàtiques.

Presentació de les tasques setmanals (60 % de les proposades).

 

Durada.

Entre el 19 de febrer i el 26 de març (12 hores telemàtiques i 6 de treball propi amb tasques. Se certifiquen 18 hores).

Calendari (divendres de 17 a 19 h)

Febrer: 19 i 26.

Març: 5, 12, 19 i 26.