« tornar

213002 - Let's plan English in a competency way for primary teachers

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Primària
Coordinador
Professorat Marta Hernández Aznar
Data de l'1 al 10 de juliol. De 10:30 a 11:30
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Horari de sessions síncrones: 2, 5 i 7 de juliol, de 10.30 h a 11.30 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia:

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron.

Horari de sessions síncrones: 

1 i 2 de juliol de 11.30 a 12.30 ; 7 i 9 de juliol de 10 a 11.

 El curs va dirigit principalment a mestres especialistes d’anglès de primària que tinguin la necessitat o curiositat de programar la llengua estrangera d'una manera més competencial.El secret de les aules de i en llengua estrangera que funcionen és que s'aconsegueix que els alumnes siguin realment competents en la llengua d'aprenentatge i la utilitzin de forma natural en contextos reals.

En aquest curs us proposem la construcció conjunta de  propostes de millora per fer les vostres aules més capacitadores i competencials. Parlarem sobre temes clau com l'ensenyament i aprenentatge competencial de llengües estrangeres, nous enfocaments metodològics facilitadors d'aprenentatges en llengua estrangera, el treball dels continguts lingüístics en un marc d'aprenentatge competencial, recursos digitals per a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera i l'avaluació per aprendre i de l'aprenentatge a l'aula de llengua estrangera, entre d'altres.

Hi haurà trobades sincròniques i d’altres en format asincrònic.

 Metodologia

El curs serà principalment pràctic i en anglès; la teoria es treballarà des d’una perspectiva pràctica i dinàmica. Es fomentarà la col·laboració així com el treball cooperatiu i inclusiu entre els participants.

-Hi haurà sessions virtuals sincròniques amb Teams.

-Presentació de models i experiències durant les sessions sincròniques.

-Presentació i ús d'estratègies i recursos didàctics durant les sessions sincròniques.

-Treball autònom i posades en comú.

-Anàlisi individual i col·lectiva de la pròpia pràctica docent.

 Continguts

-Creació de situacions d'aprenentatge i avaluació competencials per aprendre llengües estrangeres

-Opcions metodològiques per aconseguir aprenentatges útils: gamification, cooperative learning, flipped learning...[ECT1] 

-Tecnologia digital (recursos ) que poden millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres a les nostres aules

-El treball dels continguts lingüístics en el marc d'un aprenentatge competencial; exemples d'activitats per desenvolupar la dimensió de comunicació oral i escrita

 Objectius

-Capacitar i dotar d'eines el professorat de llengua estrangera per crear situacions d'aprenentatge i d'avaluació competencials.

-Millorar la pràctica docent apropant el professorat a noves propostes metodològiques en el marc de l'aprenentatge de les llengües estrangeres.

-Ajudar a posar en pràctica estratègies per a la gestió i dinamització de l'aula com el treball col·laboratiu, la gamificació i les eines digitals.

 Avaluació

Els participants hauran de:

-Participar en les sessions sincròniques

-Participar en els fòrums proposats

-Llegir articles i/o documents

-Dur a terme dues  tasques per tal de demostrar l'assoliment dels objectius de la formació:  crear una activitat competencial utilitzant una nova eina digital, i una activitat comunicativa justificant-ne el caràcter competencial.

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »